Soha nem volt még ilyen fontos az energiahatékonyság

Soha nem volt még ilyen fontos az energiahatékonyság
Soha nem volt még ilyen fontos az energiahatékonyság

Napjaink gazdasági-társadalmi trendjei miatt egyre nagyobb jelentőségre tesz szert a vállalati értékbecslés. Az eddig elhanyagolt területen bepillantást nyerhetünk a fenntarthatósággal és a technikai fejlődéssel kapcsolatos, mindannyiunk életét alakító folyamatokba is.

A vállalati értékbecslés (valuation) eddig is fontos volt a minden gazdaság számára nélkülözhetetlen akvizíciókhoz és befektetésekhez, de az olyan elsősorban az ingatlan- és energetikai szektorban zajló óriási változások, mint az energiaárak elszállása, a hitelek drágulása, az inflációs sokk, illetve az egységes energiapolitika és ársapka uniós előírása, valamint a nemzeti szabályozásokkal kapcsolatos bizonytalanságok tovább fokozták a jelentőségét. Az élet minden területét érintő tendenciák alapjaiban írják újra a vállalati értékbecslésben alkalmazott módszereket is, ezért az iparág szerint most kiemelten lényeges, hogy a gépértékelők összefogjanak és egységes szempontrendszer szerint, megoldásorientáltan segítsék a piacot.

Nagyrészt erre tekintettel jött létre iparági szakmai összefogással 2022 novemberében a Gép- és Berendezésértékelők Egyesülete (GBE) azzal a céllal, hogy segítse a hazai cégeket a vállalati értékbecslés magasabb, korszerű szintre emelésében. Az itthon és a régióban is egyedülállónak számító egyesület megalapítása évtizedes hiányt pótol, amit a pandémia, a háború, a klíma- és energiaválság, valamint a magas infláció még indokoltabbá tesz.

Elhanyagolt terület

Ha megbíznak egy napelemgyártó gépsor piaci értékének megállapításával, akkor nagyon nem mindegy, hogy szétszerelve, darabonkénti értékesítést terveznek, vagy a gépsor értékét az adott környezetben telepítve, beüzemelve, beprogramozva, gyártásra kész állapotban kell figyelembe venni. Nem mindegy, hogy a gépsornak helyet adó ingatlan saját, vagy 2 év múlva lejáró bérleti szerződéssel van használatban. Nem mindegy, hogy a legmodernebb, nagy hatásfokú napelemeket gyártja, vagy funkcionálisan elavult, 10 éves modelleket. Mindegyik esetben piaci érték lesz a végeredmény, azonban a feltételrendszer más – érzékelteti az egységes szempontrendszer fontosságát Marcin László, a Grant Thornton nemzetközi üzleti- és adótanácsadó cég valuation üzletágának menedzsere.

A szabványok segítenek, hogy egységesen tudjuk meghatározni például a megfelelő értéktípust, a feltételeket és a speciális feltételeket, az ingatlanoktól, a szoftverektől vagy más gépek meglététől való függőségi viszonyokat, a fő értékbecslői módszerek gépspecifikus alkalmazását, az ajánlatadás, a számítás és a jelentés kötelező tartalmi elemeit, valamint az értékbecslő-etikai szempontokat is.

Az egységes szempontrendszerre és a nemzetközi szabványok alkalmazására már eddig is óriási szükség lett volna, de csak az ingatlanok oldalán van elvárás értékbecslői képesítésre, nyilvántartásba vételre, illetve hazai MNB-ajánlásra, valamint a 25/1997 PM rendelet betartására. Fontos, hogy a gépértékelés (illetve a készletek, az immateriális javak, az üzletértékelés és egyéb ingatlanon kívüli területek) is felzárkózzanak, hogy az ügyfelek minőségi, egységes szempontrendszer szerinti értékbecsléseket kapjanak kézhez – fogalmaz a szakember, akinek elmondása szerint a gépértékelés elhanyagolt volta már 20 éve téma a szakmában.

Az egyesület ötlete egyébként 5 éve merült fel, és végül tavaly öltött formát, amikor 2022-ben 13 szakember a Biblio valamint a Grant Thornton támogatásával megalapította a Gép- és Berendezésértékelők Egyesületét. Marcin László szerint véletlen egybeesés, hogy a koronavírus-járvány, a háborús helyzet, a klíma- és energiaválság, a magas infláció még inkább indokolttá teszik a működést. A szabványok követésének alapnak kell lennie, de ilyen változó környezetben nélkülözhetetlen az információcsere, a képzés és a közös állásfoglalások kialakítása – fogalmaz.

Valami elkezdődött

Ahol a szabványos megoldásokra szükség van, ott meg is jelentek a kapcsolódó hazai és nemzetközi szervezetek, gondoljunk csak a Magyar Bankszövetségre, a Magyar Könyvvizsgálói Kamarára, a Nemzetközi Könyvvizsgálói Szövetségre (IFAC), és még sorolhatnánk. Ez az értékbecslésre azonban csak részben igaz. Angolszász területen – az ingatlan-értékbecslés mellett – már több mint 100 éves hagyománya van a gépértékelésnek, illetve az üzletértékelésnek, és adott a szabványügyi háttér (USPAP), illetve az egyes részterületekre vonatkozó színvonalas akkreditált képzések köre is.

A kontinentális Európában azonban ezek kevésbé voltak elterjedve. Ehelyett az IVSC (IVS szabvány), a TEGOVA (EVS szabvány), illetve a RICS (Red Book szabvány) szervezetek adtak általános érvényű iránymutatást az értékbecslőknek. Ezek azonban inkább az ingatlanokra fókuszáltak, a gépek és a berendezések sokféleségére, sajátosságaira vonatkozóan nem adtak gyakorlati kapaszkodót, illetve követendő tematikát egészen az elmúlt évekig. 2017-ben megjelent az IVS 300, amely már 7 teljes oldalon foglalkozott a gépekkel, majd 2022-ben az EVS-PME (European Valuation Standard – Plant and Machinery Equipment) önálló 334 oldalas szabványgyűjteménye.

Magyarországon a MAISZ (Magyar Ingatlanszövetség) küzdelmes és nehéz munkát végez az ingatlan-értékbecslők összefogásában, de az egyéb értékbecslői szakterületeknek (pl. a gépek, az élő állatok, az ültetvények stb. vonatkozásában) eddig nem volt érdekképviseletük. Nem voltak átfogó akkreditált képzések, információáramlás a kollégák és a piaci szereplők között, illetve nem volt szakmai támogatás a hazai bankszektor számára. Tudomásom szerint ez a hiányosság nemcsak Magyarországra, hanem Európa nagy részére is igaz, de Közép-Kelet Európára biztosan. Ezen kívánunk változtatni – mondja a szakértő.

Az energiahatékonyság jelentheti a különbséget

Az értékbecslés felértékelődő új szempontjai között mindenekelőtt az energiahatékonyságot kell megemlíteni, amely az EU és Magyarország által is kiemelten kezelt terület. Ez a szempont soha ekkora súllyal nem szerepelt egy irodaház, egy szálloda vagy egy ipari létesítmény értékmódosító tényezői között. Elég csak arra gondolni, hogy a megnövekedett rezsi- és fenntartási költségek mellett egy geotermikus kút, egy kedvező hosszú távú gázszerződés, egy hatékony hővisszanyerő rendszer ma valójában már akár az életképesség és a csőd közötti határvonalat jelentheti. Másik oldalon persze számolni kell a nyersanyaghiánnyal, a felvevőpiacok beszűkülésével, ami egy-egy géptípust funkcionálisan ellehetetleníthet. Ilyen körülmények között a három fő értékbecslői módszer (a költségmegközelítés, a piacmegközelítés és a jövedelemmegközelítés) alapjaiban változik meg.

Egy üzem vagy szálloda értéke nagyban függ attól, hogy milyen a fűtésrendszere.

A TEGOVA által kiadott szabványgyűjteményekben például már kiemelt szerepet kapott az összhang az EU-szabályozással. A környezetvédelem, az energiatakarékosság, az egészségvédelem, a biztonság itt már mint értékbefolyásoló tényezők jelennek meg. Régi, nagy múltú technológiák tűnnek el a süllyesztőben pusztán azért, mert nem felelnek meg az új EU-konform követelményeknek, így ezen szektorokban lerövidülnek a gazdaságos élettartamok. A technológiai alapú értékcsökkenés egyre nagyobb szerepet kap, az értékbecslőnek pedig egyre mélyebben kell beleásnia magát az adott iparágba, hogy megértse azokat a piaci igényeket és trendeket, amelyek az értékre hatással van.

A gyártástechnológiában a tartósság például egyre kevésbé szempont, hiszen a folyamatosan változó piaci követelményekre való gyors reagálás miatt nem feltétlenül a fizikai kopás miatt lesz szükség cserére. Folyamatos a súlypontok áthelyeződése is. A világjárvány idején például kényszerből megszaporodtak a szemle nélküli értékbecslések, így ki kellett alakítani ennek a feltételrendszerét. A pandémia elmúltával viszont, aki tehette, újra szemlével végezte az értékbecslést.

Érezni az érdeklődést

Az egyesületnek a megalakulása óta elkezdett terjedni a híre az értékbecslő közösségben, egyértelműen érezni az érdeklődést, és bővültünk is az alapítás óta – mondja Marcin László, aki szerint az eddig egyedül, elszigetelten tevékenykedő gépértékelők megismerték egymást, van kihez fordulniuk kérdéseikkel, van egy fórum, ahol elmondhatják a véleményüket. A szakértő szerint ugyanakkor nagy kérdés, hogy törvényalkotói oldalon mikor lesz szándék egy hazai követelményrendszer felállítására.

A GBE jelenleg a nemzetközi szabványok terminológiájának fordításán, illetve egy hazai gyakorlatban is használható szabványalkalmazási segédlet kialakításán dolgozik, amely nagyban segítené a hazai gépértékelők, illetve banki ellenőrök munkáját is. Fontos továbbá, hogy megkönnyítsük a gépértékelő-piacra való belépést azon szakemberek számára, akik elhivatottságot éreznek ez iránt az igen változatos és szép terület iránt. Ehhez olyan képzési és vizsgarendszert kell kidolgoznunk, amely garantálja a banki és a vállalati ügyfelek magas színvonalú kiszolgálását. A következő 1-2 évben ez lesz a központi feladat Marcin László, a Grant Thornton nemzetközi üzleti és adótanácsadó cég valuation üzletágának menedzsere szerint.

search icon