Szerzői jogok

A Greendex.hu weboldal tartalmának szerzői joga a Greendex Kft.-t illeti meg, kivéve ha a konkrét tartalomban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek – úgymint szöveg, fotó, audio- vagy video anyag – feldolgozása és értékesítése. Az olvasók kizárólag saját felhasználás céljából a megjelent tartalmak egyes részeit merevlemezére menthetik vagy kinyomtathatják, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Greendex Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Greendex.hu-n megjelenő tartalmak átvételéhez kizárólag a következő feltételekkel járulunk hozzá:

  • nem módosítható az eredeti információ
  • a lapra és a konkrét tartalom szerzőjére való utalás egyértelműen feltüntetett.
search icon