Így zöldíthetnek tengeri szélenergiával a magyar vállalatok (x)
Így zöldíthetnek tengeri szélenergiával a magyar vállalatok (x)

Az energiakrízis ellenére tovább fejlődött a zöld villamos energia származási garanciájának (Guarantee of Origin, GO) európai piaca az elmúlt időszakban. A fogyasztóknak az energiapiaci turbulencia és az belőle adódó költségnövekedés sem szegte kedvét, így a vételi és az eladási oldalon növekvő számú aktív szereplő van jelen. A kereslet fokozódásával a GO-árak és a felajánlott, illetve kereskedett mennyiségek jelentősen emelkedtek 2022-ben, a várakozások pedig tartósan magas árszintet vetítenek előre.

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású forrásokból származó villamos energia eredetét igazoló elektronikus okiratok iránti keresletet nemcsak a növekvő fenntarthatósági elvárásoknak megfelelni igyekvő vállalati vásárlók erősítik, hanem egyre több kereskedő is, és gombamód szaporodnak a piacban jó bevételi lehetőséget látó társaságok. A kereskedési lehetőségeket kiterjesztette, hogy a piac fejlődésének eredményeként a GO-kat egyre több tőzsdén – így már a magyar HUPX-en – is lehet adni-venni, ami a korábbi kétoldalú ügyletek által dominált piaci helyzethez képest jelentősen növeli az árképzés transzparenciáját és a likviditást.

A magyar áramtőzsdét működtető HUPX Zrt. 2022 nyarán indította el a származási garancia hazai szervezett piacát. Az eleinte negyedéves, majd havi aukciók keretében megvalósuló kereskedés kínálati oldalán kezdetben a kötelező átvételi rendszerben (KÁT) folyó termelést átvevő MAVIR ZRt. állt, az elérhető technológiák köre pedig a hazai nap- és szélerőművekben, illetve az egyéb, a KÁT-rendszerben termelt megújuló volumeneket foglalta magába. A több eladós modell 2022 őszi bevezetésével az eladói oldal kiterjedt magyar és más európai erőművekre és GO-kereskedőkre is, így az addig csak a vevői oldalon jelen lévő energiakereskedők, illetve egyéb piaci szereplők is képessé váltak az eladásra.

A magyar GO-k nemzetközi kereskedelme 2022 márciusától további lehetőségekkel bővült, miután a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) csatlakozott a szabványosított európai energiatanúsítvány-rendszer kidolgozását célzó szövetséghez (Association of Issuing Bodies, AIB). Ezzel Magyarországon is elérhetővé váltak a növekvő számú AIB-tagországok piacai, miközben a hazai szereplők és GO-k európai piaci elfogadottsága és láthatósága fokozódott. A csatlakozás tovább növelte a likviditást, emellett a bejegyzés és az átruházás folyamatának gyorsításával is javította a kereskedési lehetőségeket.

A zöldenergia egyre több vállalat számára jelent kiemelt értéket, a cégek egy része pedig a villamosenergia-beszerzéseknél is gondot fordít arra, hogy az áram milyen forrásból származik. A vállalati ökológiai lábnyom csökkentését szolgáló egyik leghatékonyabb eszköz a származási garanciák 2014 óta működő európai rendszere. A megújulóenergia-szektort támogatni hivatott GO-piac a villamosenergia-vásárlók számára is lehetőséget ad arra, hogy fogyasztásukat az általuk preferált környezetbarát forrásból fedezzék.

A GO egy forgalmazható, elektronikus okirat, amely objektív, átlátható módon igazolja, hogy az adott mennyiségű megvásárolt áram megújuló, illetve károsanyagkibocsátás-mentes forrásból származik, és az is kiderül belőle, hogy mely ország mely termelőjének mely gépegysége termelte meg. Mivel a származási garanciák tartalmazzák a termelő pontos adatait, vásárolható akár kizárólag víz-, szél-, napenergiával termelt áramot tanúsító okirat, de akár egy bizonyos ország vagy erőmű áramát is választhatja a fenntartható termelést előnyben részesítő villamosenergia-felhasználó vállalat.

Az elektronok természetesen nincsenek „felcímkézve”. A villamosenergia-rendszerek a fizika törvényszerűségei szerint működnek, vagyis a külföldi megújuló-erőműben termelt áram valójában nem tart éppen abba a magyar gyárba, ahol felhasználnák. A GO segítségével azonban pontosan követhető, hogy az európai rendszer nagy egészébe mennyi fenntartható energia került be, illetve az is, hogy ebből mennyit használtak fel.

Egy adott országban felhasználható GO-kat a helyi energetikai hatóság adja ki a termelőknek, illetve a külföldi nem AIB-tag-forrásból érkező dokumentumokat is honosítja, például Magyarországon a MEKH vagy az AIB-tagország által kibocsátott, illetve honosított okiratok használhatók. Egy tanúsítvány egyszerre csak egy országban lehet aktív, így amikor egy hatóság honosítja, automatikusan törlődik az addigi ország nyilvántartásából. A GO-k a kibocsátástól számított meghatározott ideig érvényesek, a végfogyasztó ezen határidőig használhatja fel őket, felhasználáskor pedig törlik őket a rendszerből. Ez lehetővé teszi a megújuló energia tulajdonjogának nyomon követését, és biztosítja, hogy az egyes származási garanciákat csak egyszer lehessen felhasználni.

Az MVM Partner Zrt. az MVM Csoport egyetlen villamosenergia-nagykereskedőjeként is egyre nagyobb mennyiségben kereskedik GO-val, hiszen a hazai cégek részéről egyre nagyobb az érdeklődés a termék iránt. Egyre több vállalkozás számára fontos, hogy éljen a klímaváltozás elleni harc ezen eszközével, és származási garancia vásárlásával támogassa a fenntartható áramtermelőket. Az igazoltan alacsony kibocsátású áram felhasználása komoly marketingeszközként is működik, hiszen a mindinkább környezettudatos vásárlók és ügyfelek számára közvetlen értéket jelent a fenntartható működés.

A származási garancia (Guarantee of Origin (GO/GoO) olyan forgalmazható elektronikus okirat, amely objektív, átlátható és megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján igazolja a felhasználó felé, hogy az adott termelő egység által előállított villamos energia meghatározott mennyisége megújuló energiaforrásból vagy nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésből származik. A származási garancia átruházható, forgalomképes okirat, melyet 1 MWh villamosenergia-mennyiségre állítanak ki. Bár a származási garanciákra vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek, minden GoO-nak tartalmazni kell az alábbi információkat:

– minden egyes származási garanciát igazoló tanúsítványnak egyedi azonosító számát;
– az energia forrását és a felhasznált technológiát;
– a termelő erőmű lokációját, méretét és a működésének kezdő időpontját;
– a villamosenergia-termelés kezdetének és befejezésének dátumát;
– az erőmű által kapott támogatásokat.


A fotó forrása: MVM Partner Zrt.

(X)

search icon