Már májusban 40 fok Budapesten?

Már májusban 40 fok Budapesten?
Már májusban 40 fok Budapesten?

Az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékén már két évtizede követik műholdas megfigyelésekből szerzett adatokkal a városi hősziget hatást Budapesten. Ezen és a saját méréseken alapuló megfigyelések szerint akár már májusban 40 Celsius-fokos lehet délben a belvárosban az árnyékmentes, aszfaltozott felszínek hőmérséklete. A hősziget hatásnak éves és napi menete van, azonban a június-júliusi csúcsidőszakban délután akár 10 fokos hőmérséklet-különbség is lehet a sűrűn beépített területek és az agglomeráció között. – olvasható Pongrácz Rita és Dezső Zsuzsanna meteorológus írásában.

A globális felmelegedés mérséklésén túl szükséges az alkalmazkodás, ami a zöldterületek minőségi és mennyiségi kiterjesztésével, kék-zöld infrastruktúrával és épített környezetünk újragondolásával érhető el. 

A hősziget a nagyvárosokban bekövetkező mikroklimatikus jelenség. Lényege, hogy beépített városi területen a hőmérséklet szignifikánsan magasabb, mint a várost környező külvárosi és vidéki területeken. Fő okai:

  • a felszín fizikai jellemzői: a város felszínét alkotó olyan anyagok, mint a beton és az aszfalt nagyobb arányban nyelik el, mint ahogy visszaverik a napsugárzást,
  • hiányoznak a természetes párolgó felszínek (talaj, növényzet, felszíni vizek), melyek a vidéki területeken közreműködnek az energia egyensúly fenntartásában,
  • a függőleges falfelületek fokozzák a felszín sugárzás elnyelését és visszaverését, ezzel együtt gátolják a szelet, mely elősegíthetné a hőmérséklet csökkentését,
  • emberi tevékenység, főként a hőerőművek és épületek hűtésből és fűtésből, ipari tevékenységből, járművekből stb. származó hőtermelés,
  • A szennyezőanyagok jelentős mennyisége, ami módosítja a légkört

A műholdas mérések nemcsak a problémás területekre világítanak rá, de arra is, hogy hol van szükség beavatkozásra. Minőségileg és mennyiségileg is több zöld felületre van szükségünk városainkban, a csapadékot kék-zöld infrastrukturális elemekkel kell helyben tartanunk, át kell gondolnunk építő- és burkolóanyagaink anyagát és színét, a városi közlekedést.

(Fotó: Alexandr Podvalny )

search icon