A geotermikus energia valós alternatíva hazánknak
A geotermikus energia valós alternatíva hazánknak

Körvonalazódni látszik a hazai geotermikus stratégia, és pesszimistán számolva is, 1-1,5 milliárd köbméter földgáz kiváltására van lehetőség geotermikus energia bevonásával.

Megdönthetetlennek hitt állítás volt, hogy a geotermikus energia túl korlátozott felhasználású és nagyon drága, ahhoz hogy markánsabban kivegye a részét az energiamixből. Az árak ilyen szintű változásánál, és az ellátásbiztonság megingásával kezd megdőlni ez az állítás.

Magyar energiamix

Ha bekalkuláljuk a távfűtést is, akkor Magyarország végső energiafelhasználásának 35–40 százalékát földgázból fedezi. A teljes gázellátásunk 85%-a import, az import közel 90%-ban Oroszországból érkezik. Ez rámutat a jelenlegi kiszolgáltatottságunkra, és arra, hogy mennyire függünk az orosz féltől.

Megközelítőleg 10 milliárd köbméter földgázra van szüksége hazánknak. A mostani energiaválságban, és a háború és szakciók miatti ellátásbizonytalanságban felértékelődik a külső szereplőktől független, belföldi energia. (Ide sorolhatjuk a hazai fosszilis forrásokat, a nap, szél, víz és geotermikus energiát is.)

Hazánk területén megtalálható olaj- és gázkészlet a teljes hazai földgázigény hozzávetőlegesen 14 százalékát fedezi, azonban záros határidőn belül 2 milliárd köbméterre emelhetjük a hazai földgázkitermelést, amely a jelenlegi hazai gázigény ötödét fedezné. A magyar stratégiai tartalék részét képezi továbbá a barnaszén és a lignit.

Mi az a geotermia?

Egyszerűen megfogalmazva: a szilárd talaj felszíne alatt hő formájában található energia, melyet valamilyen közvetítő közeg (jellemzően víz) segítségével lehet felhasználni.

A Kárpát-medencének geológiai és hidrológiai szempontból kivételes adottságai vannak, ugyanis a földkéreg vastagsága a térségben 25-30 km, ami kevesebb mint egyharmada az európai kontinens átlagos kéregvastagság-értékének. Emiatt nagyon erős a belső, magmatikus környezetből kifelé, azaz felfelé törekvő hő áramlása. Az egykori Pannon-tenger a földmozgások során beszorult a kőzetrétegek közé, tehát nem csupán a hő, de a hőhordozó közeg (víz) is a rendelkezésünkre áll.

Geotermikus energiát, most!

Egy geotermikus erőmű található hazánkban, az inkább a pilot projektnek mondott Turai erőmű. De a geotermiából elektromos áram előállítását célzó technológia még mindenhol gyerekcipőben jár, továbbá aktív vulkanikus működés mellett van realitása. De fűtés, azon belül is a központi fűtés kiváltására jóval nagyobb alternatíva lakozik benne, és ez már egy eleve működő és itthon is használatban lévő módszer.

A geotermikus energia minél szélesebb körű alkalmazásával pedig az évtized végére – a legkonzervatívabb becslések szerint is – akár évi 1-1,5 milliárd köbméter földgáz kiváltásával tudjuk csökkenteni az ország energiaimportból fakadó kitettségét. Vélekedik Dr. Biró Marcell, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke a vg.hu cikkében.

De mi is a teendő? A geotermikus lehetőségek kihasználását új alapokra kell helyezni

  1. Támogató állami szabályozásra van szükség: Egyszerűbb és felesleges bürokráciától mentes jogi kereteket és eljárásrendet alkotunk a beruházások gyorsabb és szakmailag megalapozott előkészítése, valamint a rétegenergia fenntarthatósága érdekében. 
  2. Kiszámítható beruházói környezetet kell teremtenünk: A geotermikus energia kinyerésére és energetikai célú hasznosítására irányuló tervekben a megtérülési költségeket tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük. 
  3. Felelős állami adatvagyon-gazdálkodást kell folytatnunk: A biztos befektetői döntések számára minden nélkülözhetetlen információt biztosítanunk és folyamatosan fejlesztenünk, bővítenünk kell az állami földtani kutatások sorával.
  4. Maximalizálnunk kell a kitermelt energia felhasználását: Különös figyelmet kell fordítanunk a hőforrások és a maximálisan elérhető hőpiac összekötésére. Ösztönözni kell a kaszkádrendszer kialakítását, amely lehetővé teszi az eltérő igényű létesítmények csatlakozását, így minél több kitermelt energiát felhasználva. Eltérő létesítmények eltérő igényeit ezáltal egy egységes geotermikus rendszerben is lehet kezelni. 
  5. Ösztönöznünk kell a partnerséget: A maximálisan elérhető hőpiac eléréséhez különböző állami, önkormányzati és magántulajdonú létesítmények egy hálózatba kapcsolására van szükség, amelyhez minden fél nyitott hozzáállására szükség van. Csak partnerséggel érhető el a széles körű hasznosítás.

forrás: www.vg.hu

search icon