A helyi gazdák menthetik meg Afrikát
A helyi gazdák menthetik meg Afrikát

Évtizedek óta súlyos problémákat okoz az erdőirtás Afrikában. A kontinens erdei eltűnnek, főként a terjeszkedő mezőgazdaság, a fakitermelés és a faszéngyártás miatt. Ám az új műholdas technológiával kinyert adatok alapján és helyszíni tanulmányok, kutatások szerint egyre több fát találnak az erdőkön kívül, sokukat a helyi gazdák ültetik és nevelik korábban fátlan földjeiken.

Az egész kontinensen – Szenegáltól és Nigertől nyugatra, Etiópiától keletre és Malawitól délre – a kisbirtokos gazdák elutasítják a kormány azon nézetét, hogy a fákat ki kell irtani a földekről, mert azok a termesztés, mezőgazdaság útjában állnak. Ehelyett hagyják, hogy a korábban visszaszorított fák megújuljanak a földjeiken, javítsák a talajokat és a terméshozamot, továbbá, hogy gyümölcsöt, tüzelőfát és takarmányt biztosítsanak az állatállományuknak és végső soron, hogy jobb életet teremtsenek családjaiknak. Így Afrikában a fáknak legalább 29 százaléka a korábban erdőnek minősített területeken kívül található.

Ahogy a mezőgazdasági területek nagy része Afrikában barnából zölddé változik, az eredmények a helyi gazdaságok számára is kedvezőek, mivel egyszerű és olcsó módot kínálnak a gazdálkodás intenzívebbé tételére és a termelés növelésére, valamint a biológiai sokféleség és a globális éghajlat javára. Egy szenegáli tisztviselő szerint a fák növekedése a mezőgazdasági területeken az egyik fő oka annak, hogy a Száhel-övezet az 1980-as évek óta szén-dioxid-nyelővé vált. A kutatók szerint egy hektár termő fa a mezőgazdasági területeken évente akár 4 tonna szenet nyel el a légkörből, ami segít az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.

(Forrás: e360.yale.edu)

search icon