Az EU vidék jövőképe
Az EU vidék jövőképe

Az Európai Bizottság az uniós vidéki területekre vonatkozó hosszú távú jövőképet fogalmazott meg, melyben feltérképezi a vidéki térségeket érintő kihívásokat, problémákat és lehetőségeket.

Az előrejelzések, valamint a széleskörű konzultációk alapján kidolgozott jövőkép egy vidékfejlesztési paktumra és egy vidékfejlesztési cselekvési tervre tesz javaslatot, amelyek célja, hogy vidéki területeink erősebbé, összekapcsoltabbá, ellenállóbbá és virágzóbbá váljanak.

A vidéki területek rendkívül fontos részét képezik az „európai életmódnak”.
Az EU-ban 137 millió ember, azaz a lakosság közel 30%-a él vidéken, míg területileg az EU 80%-a tartozik a vidékhez.

A globalizáció, urbanizáció és a társadalom öregedésének kihívásaira úgy reagálhatunk eredményesen, ha a zöld és digitális átállás előnyeit is kiaknázva, olyan, a helyi adottságokat figyelembe vevő szakpolitikákat és intézkedéseket hajtunk létre, amelyek figyelembe veszik az EU térségeinek sokféleségét, sajátos szükségleteit és erősségeit.

Amennyiben a 2030-ra vonatkozó digitalizációs törekvései keretében az EU eléri kitűzött céljait, ez a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás mellett más területeken is segítheti a vidéki térségek fenntartható fejlődését. Mindez új perspektívákat nyithat a feldolgozóipar és különösen a szolgáltatások terén, és a szolgáltatások és iparágak jobb földrajzi eloszlásához vezethet.

Vidékfejlesztési paktum

Az új vidékfejlesztési paktum uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű szereplőket kíván bevonni a jövőkép közös céljainak megvalósításába, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítésébe, valamint a vidéki közösségek közös törekvéseinek érvényesítésébe. A Bizottság a már meglévő hálózatokon keresztül támogatni fogja ezt a keretet, és minden szinten ösztönzi az ötletek és a bevált gyakorlatok megosztását.

Uniós vidékfejlesztési cselekvési terv

A Bizottság egyúttal egy cselekvési tervet is előterjesztett, amelynek célja a fenntartható, koherens és integrált vidékfejlesztés támogatása. Számos uniós szakpolitika már most is támogatást nyújt a vidéki területek számára, hozzájárulva azok kiegyensúlyozott, méltányos, környezetbarát és innovatív fejlődéséhez. Ezek közül a közös agrárpolitika (KAP) és a kohéziós politika alapvető szerepet kap a cselekvési terv támogatásában és végrehajtásában, de mellettük számos más uniós szakpolitikai terület is bekapcsolódik annak érdekében, hogy a jövőkép valósággá váljon.

A jövőkép és a cselekvési terv négy cselekvési területet határoz meg, melyek célja a térségek fejlesztése a következő módon:

  • Erősebb – nagyobb hangsúlyt kap a vidéki közösségek szerepvállalása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és a szociális innováció elősegítése;
  • Összekapcsolt – a térségek közlekedési összeköttetéseit és hálózati összekapcsoltságát egyaránt javítani kell;
  • Reziliens – az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében fontos a természeti erőforrások megőrzése és a mezőgazdasági tevékenységek környezetbarátabbá tétele, ugyanakkor a társadalmi rezilienciát is erősíteni kell a képzések és a minőségi munkahelyek széles skálájának biztosítása révén;
  • Virágzó – a gazdasági tevékenységeket sokrétűbbé kell tenni, és növelni kell a mezőgazdaság, az agrár-élelmiszeripari tevékenységek és a falusi turizmus hozzáadott értékét.

További információk az EU vidék víziójáró magyarul

search icon