Magyar perspektívából vizsgálták az ESG szabályozások hatását a finanszírozásra
Magyar perspektívából vizsgálták az ESG szabályozások hatását a finanszírozásra

Az ESG szabályozások hatásairól és kihívásairól is szó esett a 2024 júniusában megrendezett ESG Summit konferencián. Az eseményen Sódar Gabriella, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány igazgatóhelyettese, valamint négy meghívott vendég részletezte az ESG szabályozások hatásait a zöldfinanszírozásra. Sódar Gabriella hangsúlyozta, hogy az ESG szabályozások révén a vállalatok jobban felkészülhetnek a környezeti kihívásokra, így vonzóbbá válhatnak a befektetők számára, azonban rámutatott, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül a jelenlegi szabályozás gyengeségeit sem. A konferencián elhangzottak összegzése alább olvasható.

Garrett Hardin A közlegelők tragédiája című elmélete szerint az egyének racionális önérdekük követése révén közösen használt erőforrásokat túlhasználnak, mivel mindegyikük a saját hasznát maximalizálja. Ez a közlegelők kimerüléséhez és a közösség egészének kárára vezet. Takács-Sánta András A közlegelők komédiája című könyvében azonban felvázolja, hogyan lehet a tragédiát elkerülni, és a fenntartható fejlődést előmozdítani a tanmese két alapfeltevésének megváltoztatásával: meg kell szüntetni a szabad felhasználást és/vagy változtatni kell az emberi motivációkon.

A két irány szétágaztatásával összesen négy beavatkozási területet vázol a könyv a környezeti katasztrófa elkerülésére. Az első terület a kormányzati rendszer segítségével történik, ahol törvények és ösztönzők szabályozzák a hozzáférést. A második terület a (kis)közösségi, nem kormányzati társadalmi szereplők bevonását jelenti a döntéshozatalba. A harmadik terület a környezetkímélő attitűdök és cselekvési lehetőségek ismertetése. Végül a negyedik terület az emberek értékrendjének és világnézetének megváltoztatását célozza. Az ESG Summit a szabályozási rendszert vizsgálta.

Az ESG szabályozások jelentősége

Az ESG (Environmental, Social and Governance) szabályozások célja, hogy a vállalatok működésében előtérbe helyezzék a környezeti, társadalmi és irányítási szempontokat. Ez nemcsak a környezetvédelem szempontjából fontos, hanem a zöldfinanszírozás ösztönzése miatt is. Az ESG szabályozások elősegítik a fenntartható zöldbefektetések iránti kereslet növekedését, mivel a környezeti kockázatok (például a klímaváltozás hatásai) komoly pénzügyi következményekkel járhatnak.

Az ESG szabályozások pozitív hatásai és gyengeségei

Az ESG szabályozások révén a vállalatok nagyobb bizalmat élvezhetnek a fogyasztók és az üzleti partnerek körében. Ezen túlmenően az ESG szempontokat figyelembe vevő vállalatok nemcsak pénzügyi előnyöket élvezhetnek, hanem hozzájárulhatnak a fenntartható gazdaság kialakításához is.

Az ESG szabályozásoknak azonban számos gyengesége van. A mérési és jelentési problémák (például az egységes szabványok hiánya és az adatok megbízhatóságának kérdései) megnehezítik az összehasonlítást és az átláthatóságot. A greenwashing veszélye – vagyis az, hogy egyes vállalatok csak látszólagos fenntarthatósági erőfeszítéseket tesznek – szintén komoly kihívást jelent. Mindemellett a szabályozások betartása számottevő rövid távú költségekkel járhat, ami különösen a kis- és középvállalkozások számára jelenthet terhet, ezzel együtt pedig versenyhátrányt okozhat a szigorúbb szabályozású piacokon működő vállalatok számára.

Különböző érdekek és nemzetközi kihívások

Az eltérő vállalati célok és prioritások, valamint a különböző érdekcsoportok (stakeholderek) közötti konfliktusok további nehézségeket okoznak az ESG szabályozások egységes alkalmazásában. A nemzetközi együttműködés hiánya és a szabályozási különbségek miatt nehéz összehangolt intézkedéseket hozni, amelyek hatékonyan kezelhetik a globális környezeti és társadalmi kihívásokat.

Az ESG szabályozásoknak számos kihívással kell tehát szembenézniük a hatékony alkalmazás és az igazi fenntarthatósági eredmények elérése érdekében. Ezek a problémák azonban nem jelentik azt, hogy az ESG szabályozások jelenlegi állapotukban feleslegesek lennének. Inkább azt sugallják, hogy folyamatos fejlesztésre és finomításra van szükség ahhoz, hogy az ESG szabályozások valódi és hosszú távú hatást gyakoroljanak a vállalatok működésére és a globális fenntarthatóságra.

A fenntarthatósággal és azzal, hogy mi mit tehetünk bolygónk védelméért, kiemelten foglalkozott a Planet Budapest 2023 Fenntarthatósági Expó is.

Forrás: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Kiemelt kép: Canva

search icon