Javulhat a hazai juhágazat versenyképessége
Javulhat a hazai juhágazat versenyképessége

Az EuroSheep projekt keretében megszerzett tudás hatékonyan segíti a juhágazat jövedelmezőségét.

Végéhez közeledik az Európai Unió HORIZON2020 program keretében támogatott EuroSheep projekt. A program három éve alatt számos nemzetközi jó gyakorlatot ismerhettek meg a juhágazat szereplői. A nemzetközi projektben való részvétel és az összegyűjtött jó gyakorlatok bemutatása hatékonyan hozzájárulhat a hazai juhtenyésztés fejlesztéséhez, és versenyképességének javításához.

Francia Állattenyésztési Intézet által koordinált, 2020 januárjában indult EuroSheep projekt célja, egy olyan nemzetközi juhtenyésztési tematikus hálózat létrehozása volt, mely fő fókuszterületein, a takarmányozáson és az állomány-menedzsmenten, valamint az állategészségügyön keresztül célozta meg a juhágazat jövedelmezőségének fokozását, három kiemelt korcsoportban, melybe az anyajuhok, a bárányok és a növendékek tartoznak.

A projektben nyolc ország − Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Írország, Magyarország, Olaszország, Spanyolország és Törökország − vett részt. Az eredetileg 3 évesre tervezett programot a COVID-19 pandémia miatt fél évvel, 2023 júniusáig meghosszabbították. A közel 2 millió euróból megvalósuló projekt keretein belül a már meglévő jó gyakorlatok átadása mellett a megszerzett információk és tapasztalatok széleskörű terjesztése valósult meg, a juhágazatban működő összes érdekelt fél bevonásával.

Magyarország részéről a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (DE AKIT) csatlakozott a projekthez partnerként, a projektmunkában Dr. Oláh János tudományos főmunkatárs és Klein Renáta projektkoordinátor vezetésével egyetemek, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége (MJKSz), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szakértői, továbbá tenyésztők, termelők, tudományos szakemberek, oktatók, állatorvosok, tanácsadók vettek részt.

A három és fél éves projektmunka során összegyűjtött információkról, tapasztalatokról számos szakmai anyag készült, a projekt honlapján 26 tájékoztató adatlap érhető el az egyes fókuszterületekhez kapcsolódó jó gyakorlatokról, ezen túlmenően 53 költség-, haszon- és fenntarthatósági elemzés és 147, a különböző megoldások végfelhasználói elfogadottságának értékeléséről szóló elemzés található. A program részeként e-learning anyagokkal is segítették a juhtartókat, a gazdálkodásuk hatékonyságának fokozásában.

A juhágazat – a juhhús és a juhtej-előállítás egyaránt – fontos gazdasági szerepet tölt be Európában, az állomány azonban a 2000-es évek eleje óta folyamatosan csökken. A EuroSheep projekt számos lehetőséget kínált a kutatók, a tanácsadók, az állatorvosok és a juhtenyésztők közötti tudományos és gyakorlati ismeretek átadásához, nemzetközi és nemzeti szinten egyaránt.

(Agroinform)

search icon