ALTEO

Akkumulátoros tárolóval újítanak a megújuló energiaforrások piacán

Bár a szél- és a naperőművek a fenntarthatóságot képviselik az energiapiacon, időjárásfüggő teljesítményük miatt a jelenlegi hálózati rendszerekben egyre nehezebb a fenntartásuk. Erre a problémára kínál megoldást az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. akkumulátoros energiatárolója. Ifj. Chikán Attilával, a vállalat vezérigazgatójával beszélgettünk a projektről és környezettudatos tevékenységükről.

Miért tekinthető nagy előrelépésnek az akkumulátoros energiatároló a klímavédelem szempontjából? Hogyan segíti az energetikai szektort a klímacélok elérésében?

Vitathatatlan tény, hogy a Föld erőforráskészletei kimerülőben vannak, ugyanakkor villamosenergia-fogyasztásunk folyamatosan nő. A megújuló energiaforrások – mint például a szél- és a naperőművek – egyre nagyobb térnyerése látszólag egyszerű megoldást kínál erre. De a villamosenergia-rendszerek fenntartásában fokozódó kihívást jelent, hogy a napenergia részaránya megnőtt a teljes erőművi termelést tekintve. Ennek oka, hogy mivel a hagyományos rendszerekben nem tárolható a villamos energia, a termelést mindig a pillanatnyi fogyasztói igényekhez kell igazítani, vagyis szabályozni kell. Fosszilis erőművek esetében ez könnyen megoldható, ám a nap- vagy a szélenergiát hasznosító létesítményeknél nem szabályozható megfelelően a termelés.

Az energiatároló berendezések nagyban hozzájárulnak a villamosenergia-rendszer rugalmasságának növeléséhez. Ezek segítségével kiegyenlíthetők az időjárásfüggő termelők előrejelzéséből fakadó bizonytalanságok. A tárolók segítségével olyan komplex energiatermelési módszerek valósíthatók meg (konvencionális termelők, időjárásfüggő termelők, fogyasztók), amelyek megfelelnek a 21. század kihívásainak.

Milyen lépésekben hívtátok életre a projektet?  

A projekt egy K+F pályázat keretében valósult meg. Már a pályázat elnyerése is komoly feladat volt, de csak ez után következett a munka java: a fejlesztés teljes lebonyolítása. Az akkumulátorbeszállítók felkeresése, versenyeztetése és kiválasztása volt az egyik fő feladat, de az engedélyezés és a komplett rendszerintegráció is nagy kihívást jelentett a Magyarországon teljesen új technológia esetében.

Úttörő megoldás a hőtermelést is bevonni a magyar villamosenergia-rendszer szabályozásába.

Maga a projekt öt részfeladatra oszlott. Az akkumulátoros villamosenergia-tároló rendszeren túl bővíteni, korszerűsíteni kellett az ALTEO Szabályozási Központjának irányítástechnikai rendszerét. Úttörő módon a hőtermelést is bevontuk a magyar villamosenergia-rendszer szabályozásába a rendszerszintű szolgáltatások piacán keresztül. Ezenkívül két szélturbinát integráltunk a szabályozó központba, és megvalósítottuk a jelen projekt keretében létrejövő architektúrában történő működésüknek, működtetésüknek mérését, elemzését, optimalizálását, továbbá a szabályozó központtal történő együttműködés elemzését, fejlesztését. Végül, de nem utolsó sorban olyan algoritmust kellett megalkotnunk, amelynek segítségével az országos villamosenergia-rendszer szabályozási igényeit a jelenleginél sokkal pontosabban meg tudjuk becsülni.

Hol található pontosan az akkumulátoros energiatároló, és milyen szerepe van a hazai villamosenergia-hálózatban?

A létesítmény az ALTEO Füredi utcai gázmotoros kiserőművének telephelyén helyezkedik el, és első körben az erőmű 20kV-os rendszerére csatlakozik, majd innen a mátyásföldi alállomásra kerül kitáplálásra. A villamosenergia-rendszer primer („másodperces” gyorsaságú) és szekunder („perces”) szabályozásra is alkalmas. Primer szabályozás tekintetében az ALTEO rendszerének a kapacitása 6 MW, ami a jelenlegi magyar piaci kereslet 21%-ának felel meg. A hazai szekunder szabályozási kapacitásból (±250 MW) pedig ± 30MW teljesítésére képes.

Mennyiben számít egyedülállónak ez a projekt Magyarországon és Európában?

Hazánkban ebben a méretben egy teljesen új technológiát képvisel, nem épült korábban ekkora méretű akkumulátoros tároló berendezés. Nemzetközi szinten is egyedülállóvá teszi, hogy egy komplex, több elemű architektúra részeként működik.

Milyen akkumulátorokat használ a rendszer, és mi történik velük, ha kapacitásuk lecsökken, és már nem alkalmasak a feladat ellátására? 

A rendszer LG Chem gyártmányú Li-Ion típusú akkumulátorokkal működik. Használati módjuknak köszönhetően viszonylag hosszú a várható élettartamuk. Szemben az elektromobilitással, az energetikai célú hasznosítás még a csökkent kapacitású akkumulátorok esetében is lehetséges. Erre már szintén elindítottunk egy saját projektet. Kazincbarcikán kezdtük meg egy második, 5MW-os akkumulátoros villamosenergia-tároló létesítését. Ennek kialakítása eltér az előzőétől és a jelenleg működő sztenderd piaci megoldásoktól. A nagy teljesítményű, energiatárolóhoz optimalizált akkumulátorok mellett ugyanis elektromos autókhoz gyártott akkumulátorokat is beépítünk a rendszerbe. A pályázat keretében végzett kutatási–fejlesztési tevékenységünk a különböző paraméterű akkumulátorok egységesített energiamenedzsmentjének fejlesztésére összpontosul. A kutatási eredmények pedig megnyithatják az utat a más területeken már megfelelő teljesítményre nem képes, de még releváns kapacitású akkumulátorok további hasznosítása felé is.

Kazincbarcikán épül egy második, 5MW-os akkumulátoros villamosenergia-tároló.

Milyen tapasztalatokat lehetett levonni az akkumulátoros energiatároló 2018-as átadása óta? Szükség van-e fejlesztésre, módosításra? 

Nagyon pontosan, hatékonyan működik, semmilyen jelentős zavar vagy hiba nem lépett fel eddig. Az elvárt paramétereket gyakorlatilag folyamatosan képes teljesíteni. A rendszer fizikai módosítása, fejlesztése jelenleg nem szükséges, viszont alkalmazási módjainak folyamatos elemzése és optimalizálása tovább növelheti működési hatékonyságát.

A fenntarthatóság és a környezetvédelem milyen más módokon jelenik meg a vállalat tevékenységében, működésében?

Az ALTEO csoport elkötelezett a fenntartható fejlődés és a társadalmi felelősségvállalás irányában. Működésünk során ügyelünk arra, hogy a vízbázisokat védjük, és ne történjen környezetszennyezés. Erőműveink és üzemeink elsősorban ipari vizet használnak. Energiatermelési portfóliónk egyre hangsúlyosabb eleme a megújuló energiaforrások által biztosított energia. Emellett pedig törekszünk környezetterhelésünk minimalizálására, aminek fontos része, hogy a lehetőségekhez mérten csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását. Mivel tevékenységünk során többfajta hulladék, például veszélyes hulladék is keletkezik, ezeket telephelyeinken típus és tulajdonság szerint szortírozva tároljuk és gyűjtjük, a mennyiségről nyilvántartást vezetünk. Szeretnénk elérni, hogy az egész értéklánc mentén megvalósuljanak a fenntarthatóságot célzó törekvéseink, ezért beszállítóink és üzleti partnereink kiválasztásában is fontos szempont, hogy megfeleljenek ezeknek a követelményeknek. Vállalatunk életében fontos lépés most a székhelyünk költöztetése, melynek során szintén ügyelünk ökológiai lábnyomunkra. Régi bútorainkat például nem leselejteztük, hanem a Magyar Református Szeretetszolgálatnak adományoztuk, hogy a rászorulók még sokáig használhassák őket.

search icon