Kína eltüntetett verebei, avagy érdemes-e szórakozni a természettel?

Kína eltüntetett verebei, avagy érdemes-e szórakozni a természettel?
Kína eltüntetett verebei, avagy érdemes-e szórakozni a természettel?

Biológiai sokféleség, környezetvédelem, ökológiai szolgáltatások. Napjainkban sokszor hallott kifejezések, de vajon tényleg hatással van-e az életünkre a természeti környezet? Szükségünk van-e még a múltból hozott ökológiai örökségünkre, vagy csupán egy felesleges divathullám söpör végig elkényelmesedett világunkon, zászlajára tűzve a fenti szavakat?

Egy tanulságos történet: Kína nagy ugrása az ismeretlenbe

Az 1950-es évek végén Mao Ce-tung, a Kínai Népköztársaság teljhatalmú vezetője nagyot álmodva meghirdette a „Nagy Ugrás Előre” elnevezésű mozgalmat, mely a több évezredes történelemmel büszkélkedő országot hihetetlen léptékű iparosodásba hajszolta, miközben a racionalitástól elrugaszkodva, rohamtempóban szervezte át a mezőgazdaságot.

Mao Ce-tung 1949-ben
Forrás: Wikipedia

A kijelölt irány gyakorlatilag egyet jelentett a természeti környezet ellen indított intenzív, totális háborúval.
Nagy léptékű bányászati tevékenység, hatalmas erdőirtás, tavak feltöltése és kiterjedt ökoszisztéma-pusztulást előidéző duzzasztógátak építése kezdődött.
A következmények miatt aggódó – és mindennek hangot is adó –  ökológusok és egyéb szakemberek pedig pillanatok alatt a rendszer ellenségeivé válhattak, és munkatáborba száműzve gondolhatták újra kritikus nézeteiket.

3 kártevő és 1 ártatlan áldozat

A lakosságot járványok tizedelték, és magas volt a gyermekhalandóság, így a Nagy Ugrás egyik elemeként 1958-ban kikiáltották az egészségügyi kockázatot jelentő állatok „gyérítésére” törekvő „4 kártevő” kampányt.
A propaganda plakátokon hirdetett halállistájára felkerült a házi légy, a szúnyog és a patkány. De a negyedik jelölt igencsak kilógott a sorból.

Ugyanis az erőltetett fejlesztést hajszoló Mao felíratta a listára a mezei verebet is, mivel úgy vélte, hogy ezek a kis énekesmadarak a gabonát dézsmálva rengeteg ember fejadagját fogyasztják el évente, így nagyban rontják a mezőgazdaság hatékonyságát.

„Mao semmit sem tudott az állatokról. Nem akarta megvitatni a tervét senkivel, sem hallgatni a szakértőkre. Egyszerűen eldöntötte, hogy a 4 kártevőnek pusztulnia kell” – fogalmaz Dai Qing író, aktivista.

Így aztán a politikai vezetés háborús hangulatot gerjesztve „hadba küldte” a népet a kis szárnyasok ellen. A világtörténelemben sajnos nem ez volt az első és utolsó eset, amikor az emberek gondolatvilágát szélsőségesen megmérgezte a gondosan felépített, folyamatos uszítókampány.

Amint a hatékony propaganda átmosta az emberek agyát, a veréb már nem csupán egy apró madárka volt a szemükben. A néhány grammos tollcsomó képében a nép és a rendszer főellensége öltött testet számukra.

A plakátok a propaganda terjesztésének igen hatékony eszközei voltak, melyeket gyakran az iskolákban is kifüggesztettek.
Forrás: Chineseposters.net (PC-1958-025 – Private collection, BG E16/34 – IISH collection)

A meglepően jól összehangolt hadműveletek során az emberek tömegei botokat, zászlókat lengetve, dobokkal, fazekakkal lármázva zaklatták és üldözték a madarakat, míg azok végkimerülésükben a földre nem hullottak. De az arzenál nem merült ki ennyiben, hiszen mérget, csapdát, lőfegyvert is bevetettek a hüvelykujjnyi énekesmadarak elleni epikus „küzdelemben”.

A kiskorúak szerepe

A propaganda különös figyelmet fordított arra, hogy a kiskorúak is találjanak maguknak tennivalót a mozgalomban. A politikai vezetés által dicsőített, kis nemzeti hőssé avanzsáló, könnyen befolyásolható gyerekek kezükben csúzlival indultak a verebek felkutatására.

Gyerekeknek címzett propagandaplakátok.
Forrás: Chineseposters.net (PC-1956-015 – Private collection, BG E12/901 – IISH collection)

„Számunkra szórakozás volt a „4 kártevő” kampány. Az egész iskola kivonult verebeket ölni. Létrákat készítettünk, hogy elérjük a fészkeket, és dobokat vertünk esténként, amikor a madarak visszatértek a pihenőhelyeikre. Ez még sok évvel azelőtt volt, hogy megtudtuk, hogy a verebek hasznosak. Akkoriban csak annyit tudtunk, hogy gabonát esznek” – egy kínai férfi visszaemlékezése gyermekéveire. (Mao’s War against Nature)

Szegény kis madarak az emberek elől menekülve gyakran a diplomáciai épületek közelében leltek menedéket.
Fennmaradt egy történet, miszerint a Lengyel Nagykövetség dolgozói nem engedték meg, hogy a tömeg az épület kertjébe hatolva üldözhesse a rémült verebeket. Az ilyen ritkaságszámba menő esetek azonban nyilvánvalóan nem bizonyultak elegendőnek az állomány megmentéséhez.

A mezei veréb (Passer montanus) Eurázsiában őshonos faj, hazánkban is él.
Forrás: Pixabay

A propaganda hatására átszellemült nép rendkívül hatékony munkát végzett. 1960-ra a helyi mezeiveréb-állomány a kipusztulás szélére sodródott.
A hadjárat végére legalább 1 milliárd verebet vadásztak le, de valószínűleg más énekesmadarak populációi is sérülhettek, mivel az állandó riogatás, a mérgek használata és a fészkek elpusztítása aligha csak a verebeket érintette. A nép legyőzte hát az ellenséget.

Az ökológiai rendszer bonyolult, a válasz nem maradt el

1959-ben a Kínai Tudományegyetem kutatói felboncoltak egy áldozatul esett verebet, és megállapították, hogy a gyomrában jóval több rovar található, mint gabona. Ez intő jel volt, de mire rájött a kínai vezetés, hogy valójában nem ellenséget, hanem a gazdálkodók szövetségeseit gyilkolta le, már elszabadult egy igen veszélyes folyamat.

A nagy éhínség

A Nagy Ugrás meggondolatlan, inkompetens intézkedései a történelem leghalálosabb éhínségét eredményezték.1959 és 1961 között – a becslések szerint – 35–50 millió ember halt éhen.

Mao Ce-tung ragyogó eszméit hirdető propagandaplakát 1960-ból. Ekkor már emberek milliói éheztek.
Forrás: Chineseposters.net (PC-1960-011 – Private collection)

Az erőltetett átszervezés során a parasztságot megfosztották az önellátás lehetőségétől, és kommunákba terelték, sokukat az acélgyártás területére „vezényelték át”. Így a Nagy Ugrás első évében a gabona jelentős része – aratás hiányában – a földeken ment tönkre.
A következő évben szárazság sújtotta Kínát, de közben a politikai vezetés sem reagált érdemben a problémára, sőt az éhezés ténye miatt szót emelő politikusokat Mao eltávolíttatta a hatalomból. A nép körében pedig kegyetlen vasszigorral fojtott el minden lázadási kísérletet.

Váratlan fordulat

Egy ilyen helyzetben érett be a verébirtó kampány nem várt mellékhatása: a népes madársereg hiányában elszaporodtak a sáskák és egyéb rovarok, melyek megszállták a földeket, és óriási mennyiségű gabonát fogyasztottak el, hiszen a ragadozó verebek már nem tizedelték őket.

Az éhínség időszakában nyomtatott plakátok megfestett propagandája nem lakatta jól az embereket.
Forrás: Chineseposters.net (BG E11/992 – IISH collection, BG D25/144 – Landsberger collection)

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy – felismerve a hibás lépést – 1960-ban Mao Ce-tung különösebb magyarázkodás nélkül leállította a szárnyasok ellen indult hadjáratot. A 4 kártevő programja megmaradt, de a kis madarak helyét az ágyi poloska vette át a listán.

A tragikus történet abszurd záróakkordjaként Kína végül verebeket importált a szomszédos Szovjetunióból, hogy idővel talán helyre állhasson a felbillent ökológiai egyensúly.

A Nagy Ugrás programja mérhetetlen károkat okozott: emberéleteket követelő ökológiai katasztrófát, környezetszennyezést, ősi erdők, hegyvidékek, vizes élőhelyek – sokszor teljesen értelmetlen – pusztulását.

A fenti történet ugyan Kínáról, a Mao-éra természet ellen vívott háborújáról szól, de mielőtt pálcát törve ítéletet mondanánk a környezeti pusztítást szemlélve, érdemes feltennünk a kérdést, hogy vajon Európa, sőt hazánk jobban bánt-e az elmúlt évszázadokban vagy akár napjainkban a természeti örökségével?

Elég, ha arra gondolunk, hogy Európa szinte utolsó – Kárpátokban megmaradt – őserdeiből több mint 5 focipályányi terület lesz a fogyasztói társadalom kielégíthetetlen igényeinek martaléka minden egyes órában.

Több mint 4 hektár. Ennyi tűnik el a Kárpátok erdeiből minden órában.
Forrás: Pixabay

Ne feledjük azt sem, hogy hazánkban a folyószabályozás és a kiterjedt lecsapolások révén néhány emberöltő alatt feláldoztuk a modernizáció oltárán az Alföld természetes vizes élőhelyeit.
Ezzel megágyaztunk egy olyan drasztikus kiszáradási folyamatnak, mely – a klímaváltozás hatására egyre fokozódóan – a magyarság egyik legnagyobb problémája lesz a közeljövőben.

Ideje tanulnunk az elkövetett hibákból és változtatni

A mai modern időkben könnyen megtehetjük, hogy lebontunk hegyeket, elterelünk folyókat, és lebetonozhatjuk a fél világot is akár. De tudnunk kell, hogy egy évmilliók alatt csiszolódott természeti rendszert „takarítunk el” magunk alól, és cserélünk le a mi – általában – technokrata megoldásainkra, melyek következményei nemhogy évszázadok, de többnyire még néhány emberöltőnyi időtávlatban sem mutatják a stabilitás jeleit.

Civilizációnk fennmaradása szempontjából létfontosságú, hogy módot találjunk arra, hogy a 21. századi ember alkotta világunkat összefésüljük, szinkronba hozzuk a természeti környezet működési folyamataival.
Fontos, hogy állami és nemzetközi szinten történjenek intézkedések, de ne essünk abba a hibába, hogy lebecsüljük az egyéni tettek erejét, hiszen ennek érdekében mi, „átlagemberek” is sokat tehetünk, mert a világ apró szeletének sorsa közvetlenül a mi kezünkben van.
Legyen a munkánk eredménye egy természetbarát kert, egy tavacska, egy „méhlegelő” vagy akár egy egyszerű madárodú, melyet drámai történetünk tragikus hőse, a mezei veréb is örömmel elfogad.

A lényeg, hogy cselekedjünk.

A cikk Judith Shapiro: „Mao’s War against Nature” c. könyve alapján készült.

search icon