Új hulladékudvar nyílt Esztergomban, és országszerte továbbiakat épít a MOHU 
Új hulladékudvar nyílt Esztergomban, és országszerte továbbiakat épít a MOHU 

Az új hulladékudvar lakosságbarát, a legszigorúbb elvárásoknak is megfelel. A térségben élők időt és energiát takaríthatnak meg általa, környezetük tisztább, egészségesebb lesz. A MOHU a következő 10 évben további 82 új hulladékudvart épít országszerte. Idén 3-4 újabb udvar kivitelezése kezdődhet meg az önkormányzatok által jóváhagyott területeken. A rendszer fejlesztése a környezet és a magyar gazdaság számára is előnyös.

Május 9-től várja a lakosságot a MOHU legmodernebb elvárásoknak is megfelelő, új, szolgáltatási színvonalat növelő hulladékgyűjtő udvara Esztergomban. A MOHU a következő 10 évben további 82 új hulladékudvart épít országszerte, melyek közül idén 3-4 kivitelezése kezdődhet meg. A MOHU az önkormányzatok által jóváhagyott területen, zöldmezős beruházásban épülő, lakosságbarát kialakítású új hulladékudvarban hétfőtől péntekig 08.00-20.00 között, szombaton 08.00-16.00 között, egyszerűsített ügyintézéssel várja a lakosságot. A leadható hulladékok köre kibővül és egységesül, nyomon követésüket pedig fejlett informatikai rendszer biztosítja. A hulladékudvar-rendszer fejlesztésével növelhető az újrahasznosítás és csökkenthető a lerakás aránya, amely környezetünk és a magyar gazdaság számára is előnyös.

Az Esztergomban most megnyílt új lakossági hulladékudvar a MOHU országos hulladékudvar-építési programja keretében felépült első létesítmény. A hulladékudvar mérete, kapacitása és korszerű kialakítása lehetővé teszi, hogy ne csak Esztergom városát, hanem az egész térséget – így például Tát, Tokod, Dorog, Kesztölc és Pilisszentkereszt lakosságát, vagyis összességében több mint 60 ezer embert – kiszolgálhassa. Esztergom városában és a környező településein mindeddig nem működött hulladékgyűjtő udvar, vagyis az új létesítmény jelentős igényt szolgálhat ki.

Hogyan folytatódik a program?

A MOHU célja, hogy a következő 10 évben az 5000 főt meghaladó népességű magyarországi településeken mobil vagy fix hulladékudvart, a 10 000 főnél nagyobb lakosságszámú településeken és a 25 000 főnél népesebb gyűjtőkörzetekben pedig fix hulladékudvart létesítsen. Ezért a MOHU – az esztergomival együtt – összesen 83, évente átlagosan 10 új lakossági hulladékudvart épít azokban a városokban, illetve térségekben, ahol korábban nem volt elérhető ilyen szolgáltatás. A tervek szerint 2025 végéig újabb 9 udvar jöhet létre, melyek közül idén 3-4 kivitelezése kezdődhet meg.

Milyenek lesznek az új hulladékudvarok?

A MOHU számára kiemelt szempont, hogy lehetőleg önkormányzati tulajdonú területen valósuljanak meg a beruházások, a lakóövezettől megfelelő távolságban ahhoz, hogy fejlesztésük és működésük ne zavarja az ott élőket, de egyben könnyen megközelíthető is legyen, kellő számú parkolóhellyel és akadálymentes kialakítással. Az új hulladékudvarok kialakítása és üzemeltetése során a környezetvédelmi és biztonsági előírások maximálisan betartásra kerülnek, ügyelve egyebek mellett a veszélyes hulladékok megfelelő átvételét, tárolását és szállítását lehetővé tevő feltételek kialakítására, azért, hogy ezek semmiképp ne kerüljenek ki a környezetbe. 

Az esztergomi hulladékgyűjtő udvar kategóriájában az egyik legnagyobb. A MOHU a legtöbb esetben 2000 négyzetméter hasznos alapterületű új hulladékudvarokat tervez építeni, de a rendelkezésre álló lehetőségektől, illetve az igényektől függően bizonyos helyszíneken 1000 és 4000 négyzetméter hasznos alapterületű udvarok is épülhetnek. Funkcióiban, szolgáltatásai tekintetében ugyanakkor valamennyi új hulladékudvar ugyanazt a magas színvonalat fogja nyújtani az ügyfeleknek.

Ennek érdekében a MOHU minden új és már régebb óta működő hulladékudvarban bevezeti a hulladékok pontos nyilvántartását, valamint a begyűjtéstől a hasznosításig a teljes utat, transzparensen nyomon követő úgynevezett Waste tracking informatikai rendszert. 

Az új hulladékudvar Esztergomban
Fotó: MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.

A hulladékudvarok működésének jogszabályi és a Waste tracking rendszer működtetésének feltétele a leadott hulladék mennyiségének pontos mérlegelése is. Korábban a hulladékgyűjtő udvarok jelentős részében nem történt meg a ki- és beszállítás pontos mérlegelése, a létesítmények pedig az ezt lehetővé tevő mérlegekkel sem rendelkeztek. 

Azáltal, hogy a fejlett informatikai rendszer országos szinten is pontosan láthatóvá teszi az egyes hulladékfajták hulladékudvarokban leadott és onnan hasznosításra átadott mennyiségét, a begyűjtő, a kezelő, illetve az újrahasznosítási kapacitás fejlesztésére vonatkozó tervek is célzottabban dolgozhatók ki. Ezért az így nyerhető adatok kulcsfontosságúak a fenntartható, körforgásos hulladékgazdálkodás kialakításához, a hazai újrahasznosítási ipar támogatásához.

Az új hulladékudvarokban a korábban megszokottakhoz képest egységes és sokkal szélesebb a leadható anyagok köre. A MOHU már a koncesszió indulásakor egyszerűsítette a hulladékudvarokban történő hulladékleadás menetét, így lakcímkártya felmutatásával immár minden magyarországi lakos igénybe veheti az ország bármelyik hulladékudvarának szolgáltatásait. 

Milyen eredményeket hozhatnak a fejlesztések?

A MOHU által irányított hulladékudvar-építési programmal, az új, egységes rendszerrel, valamint szemléletformálással az újrafeldolgozás aránya érdemben növelhető és a lerakókba kerülő hulladék mennyisége,illetve az illegális hulladéklerakás csökkenthető. A program így elősegíti azoknak, az Európai Unió által kijelölt, Magyarországra is érvényes célkitűzéseknek az elérését, melyek szerint a jelenlegi több mint 30%-ról 2035-ig 65%-ra kell növelni a települési hulladék újrahasznosítását, a lerakás arányát pedig 50%-ról 10%-ra kell csökkenteni.

Az elhagyott hulladék felszámolásából az önkormányzatoknak is ki kell venniük a részüket, ezért azon túl, hogy környezet-, klímavédelmi és nemzetgazdasági szintű előnyökkel jár, a program megvalósításaaz önkormányzatok terheit is mérsékli, miközben a projektekkel kapcsolatos teendők zömét beruházóként és üzemeltetőként a MOHU végzi.

A fenntarthatósággal és azzal, hogy mi mit tehetünk bolygónk védelméért, kiemelten foglalkozott a Planet Budapest 2023 Fenntarthatósági Expó is.

Forrás és kiemelt kép: MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.

search icon