Vulkánok – Nézzünk be a Föld mélyének kitárt kapuin!

Vulkánok – Nézzünk be a Föld mélyének kitárt kapuin!
Vulkánok – Nézzünk be a Föld mélyének kitárt kapuin!

A Föld belsejéből fakadó lenyűgöző és egyben félelmetes természeti képződmények, amelyek formálják a természetet, hatással vannak az időjárásra, veszélyt és kihívást jelentenek az emberiség számára. Cikkünkben bepillantunk a vulkánok csodálatos világába. Szó lesz a keletkezésükről, típusaikról, felépítésükről, a környezetre gyakorolt hatásaikról. Utánajártunk a naprendszerben található vulkánoknak, hazánk vulkánjainak, valamint az emberiség legnagyobb vulkánkitöréseinek is.

A Földön több mint 1500 aktív vulkán van, amelyek közül évente körülbelül 50–70 tör ki. Ezekből Európában 82 található (32 Izlandon). A bolygó teljes lakosságának nagyjából 10%-a, kb. 800 millió ember él valamilyen szintű vulkáni veszélyben.

Vulkán
Vulkán
Fotó: Canva

A vulkán szó a Szicília mellett található Lipari-szigetek legdélibb tagjának, a Volcano szigetnek a nevére vezethető vissza, melyet Vulcanus római istenről, a tűz és a kovácsmesterség istenéről neveztek el, akinek a legenda szerint a szigeten lévő tűzhányó alatt található a műhelye.

A vulkánok vagy más néven tűzhányók a Föld felszínének olyan hasadékai, amelyeken át felszínre jut a magma, azaz az asztenoszféra izzó, olvadt kőzetanyaga. A magma felszín alatti tevékenységét, amelyből a vulkáni hegységek keletkeznek, vulkanizmusnak nevezzük. Ebben az esetben a magma eléri a földfelszínt, és láva lesz belőle. Azt a folyamatot, amikor a magma megreked a mélyben, és ott kristályosodik kőzetté, magmatizmusnak hívjuk. A vulkáni tevékenységgel és az ezekhez kapcsolódó jelenségek vizsgálatával a vulkanológia foglalkozik.

Hogyan keletkezik egy vulkán?

A vulkanikus hegyek a Föld belső mozgásai nyomán keletkeznek. Az ellentétes irányú mozgások nyomán a földkérgen repedések és törések jönnek létre, amelyeken keresztül felszínre tör az olvadt kőzetanyag. A lemezszegélyek típusától függően a vulkánok háromféleképpen keletkezhetnek:

  • divergens vagy konstruktív lemezhatárokon: a tektonikus lemezek távolodnak egymástól, a földkéreg széthúzódik, és utat nyit a felszínre áramló forró magma számára (pl. az izlandi vulkán esetében);
  • konvergens vagy destruktív lemezhatárokon: itt a lemezhatárok egymás felé haladnak, és vagy az egyik óceáni lemez egy másik alákerül (óceán-óceán szubdukáció, szigetíves vulkánok esetében), vagy az óceáni lemez a kontinentális lemez alá kerül (óceán-kontinens szubdukáció, Andok-típusú vulkánok keletkezésekor);
  • forrópontokon (hot-spotok): olyan területeken fordulhat elő, amelyek távol esnek a lemezhatároktól, és ahol a vulkánok a túlhevített magma oszlopa (köpenycsóvája) felett alakulnak ki.

A vulkánok típusai

A vulkánok típusai tevékenységük szerint

Aktív vulkánok: Azok a vulkánok, amelyek éppen kitörnek vagy inaktívak, de bármikor kitörhetnek.

Szunnyadó vulkánok: Inaktív vagy potenciálisan aktív vulkánok. Az alvó állapot ellenére azonban igen gyorsan aktív állapotba kerülhetnek, és újból kitörhetnek.

Kialudt vulkánok: A vulkánok akkor alszanak ki, amikor elzáródnak a magmaáramlástól, és nincs már forrásuk a láva kitöréséhez. Azt azonban sokszor a vulkanológusok sem tudják megmondani, hogy egy vulkán kialudt vagy csak szunnyad. Az a vulkán, amelyik több tízezer éve nem produkál kitörést, valószínűleg inaktívnak tekinthető (bár az is előfordulhat, hogy több tízezer vagy akár százezer éves nyugalmi periódus után egy vulkán ismét kitör).

Aktív vulkán izzó lávája
Vulkán izzó lávája
Fotó: Canva

A vulkánok típusai kitörésük szerint

Hawaii-típusú vulkánok: Kis viszkozitású, folyékony, bazaltos láva jellemzi őket enyhe, de látványos kitörésekkel, melyek során nem történik robbanás és gázkibocsátás. 

Hasadék- vagy izlandi típusú vulkánok: A nyugodt kitöréseket nem a kráter, hanem a talaj repedése löki ki, ami által hatalmas lávafennsíkok alakulhatnak ki. A legtöbb ilyen vulkán Izlandon található.

Stromboli-típusú vulkánok: Fő jellemvonásuk a rövid kitörések gyakran ismétlődő robbanásokkal, salakszórással. Felfelé emelkedés közben a láva kikristályosodik, majd a vulkáni tevékenység lelassul, és a vulkán félig megszilárdult lávagolyókat (vulkáni lövedékeket) bocsát ki. Neve a világ egyik legaktívabb tűzhányójára, az olaszországi Stromboli vulkánra utal.

Vulcanoi-típusú vulkánok: Lávájuk igen viszkózus, és rengeteg gázt tartalmaz. Heves kitörések jellemzik őket óriási robajjal, sok szilárd törmelék kiszórásával. Az olaszországi Volcano (szunnyadó) vulkán tevékenységéről kapták a nevüket.

Pliniusi-típusú vulkánok: Erőteljes, robbanásos kitöréseik vannak, óriási mennyiségű tömegszórással. Már a mélyben elkezdődik a gázbuborékok kiválása, a nagy nyomás miatt pedig a magma finom szemcsékre esik szét. Ez hamufelhő formájában a levegőbe kerül, majd amikor túl nehézzé válik, összeomlik, és törmelékként lezúdul a lejtőn. Ilyen típusú vulkán például a Vezúv is.

Hidromagmatikus vulkánok: A vulkánkitöréseket a magma és a talajvíz vagy a felszíni vizek kölcsönhatása okozza. A magma és a víz aránytól függően sok gőz szabadulhat fel. Ez a jelenség gyakori például a spanyolországi Campo de Calatrava régió vulkánjaiban.

Tengeri hegyek (tenger alatti vulkánok): Az óceán fenekén is vannak aktív vulkánok. Ezek kitörései általában rövid életűek, egyes esetekben a kibocsátott láva elérheti a felszínt, és lehűlve vulkáni szigeteket képezhet.

A vulkánok fő típusai alakjuk szerint

A magma a viszkozitásától függően a kitörés helyétől különböző távolságokra folyik el és halmozódik fel rétegekben. Ennek köszönhetően oldalaik meredekségétől függően különböző típusú vulkánok jönnek létre.

Pajzsvulkánok: Nevüket szélesen elterülő, nagy kiterjedésű alapjukról és kis emelkedésű domborulataikról kapták. Legtöbbször nyoma sincs a rétegvulkánokra jellemző kúpos alaknak.

Rétegvulkánok (sztratovulkánok): Magas, kúpalakú vulkán, amely keverve tartalmaz megkeményedett lávát és hamut.

Salakkúpok: A leggyakoribb vulkántípusok. Tipikus „vulkánformák”, meredek és kúpos dobok, tetejükön egy kiemelkedő kráterrel.

Szupervulkánok: Olyan tűzhányók, amelyek egyetlen kitörés alkalmával képesek több mint 1000 m3 anyagot is kilövellni. Ez az anyagmennyiség több ezerszerese egy átlagos vulkánkitörésre jellemzőnek. 

Vulkáni kőzetek

A magmás kőzetek a felszínre jutott, immár gázmentes láva megszilárdulásával alakulnak ki. Lehűlési sebességük szerint megkülönböztetünk vulkáni kőzeteket, amelyek a kiömlés során a felszínre kerülnek és gyorsan megszilárdulnak, valamint plutóni kőzeteket, amelyek megrekednek a mélyben, és csak lassan szilárdulnak meg.

A vulkáni kőzetek főbb csoportjai az összetételük szerint a következők:

  • bazalt (szürkésfekete),
  • andezit (szürkés, vörösbarna),
  • riolit (fehéres).

A vulkán részei

Ahhoz, hogy még jobban megértsük egy vulkán működését, érdemes ismerni a vulkán részeit.

Magmakamra: Itt gyűlik össze az olvadt kőzetanyag, vagyis a magma. Felszín alatti mélységét nem könnyű meghatározni, ezért leginkább az 1–10 km mélységben elhelyezkedő magmakamrákról vannak információink.

Vulkáni csatorna: Ezeken a nyílásokon és repedéseken keresztül jut fel a láva a földfelszínre a vulkán kitörései során.

Vulkáni kráter: Egy tölcsér alakú mélyedés a kürtő felszíni végénél, ahol a láva a felszínre jut.

Lávakupola: A viszkózus láva nem túl folyékony, ezért a vulkán kitörésekor nem tud könnyedén kifolyni a kráterből. Emiatt felhalmozódik a kráter tetején, és nagy, kupola alakú anyagtömeget alkot.

Kaldera: Vulkáni eredetű felszíni képződmény, a kráterhez hasonló süllyedék. Kialakulása a vulkán kitörésének majd önmagába omlásának köszönhető. Egy kaldera akár több tíz kilométer átmérőjű is lehet. 

Barrankó: A vulkáni kúpokat felszabdaló eróziós vízmosások megnevezése.

Taal-vulkán kaldera
Taal-vulkán-kaldera
Fotó: Canva

A vulkánok hatásai a környezetre és a globális felmelegedésre

Egy vulkánkitörés során akár 15 kilométer magasságba is kilőhetnek a gázok és a por, amelyeket a szél az egész bolygón széthordhat. A sztratoszférába kerülő kén-dioxid a magaslégkörben kénsavaeroszolokká alakul át, melyek szétoszolva egy nagy aeroszolfelhőt alkotnak. Ezek visszaverik a beérkező napsugarak egy részét, ami jelentősen hűtő hatású a bolygón.  A lehűlés miatt csökken az átlaghőmérséklet, ami hat az élővilágra.

Az aeroszolfelhő ezenfelül elnyeli a földfelszínről visszaverődő infravörös sugarakat is melegedést okozva a sztratoszférában, ami olyan kémiai változásokat is elindít, melyek például roncsolják az ózonréteget. Ezáltal bizonyos légköri jelenségek, légköri mozgások is megváltozhatnak, például monszunok maradhatnak el, ami erőteljesen befolyásolja a környezetet.

A levegőbe kerülő vulkáni hamu lehullása is okozhat problémát. A hamu a növényeket beborítva elfedi őket a napfény elől, megakadályozza, hogy a növények gyökerei friss oxigénhez jussanak, és tönkreteszi a levélzetet.

Ne a vulkánokat okoljuk a globális felmelegedés miatt!

Ezzel együtt hiba lenne azt gondolnunk, hogy a globális felmelegedésért és a légköri szén-dioxid-szint emelkedéséért a vulkáni működés a felelős. A vulkánkitörés egyszeri dolog, és bár egy-egy kitörés alkalmával valóban hihetetlen mennyiségű gáz jut a légkörbe, ez jellemzően a fentebb említett kén-dioxid.

Vulkánok Magyarországon

Évmilliókkal ezelőtt az Északi-középhegység nagy részét, a Balaton-felvidék környékét, valamint a Kisalföldből kiemelkedő tanúhegyeket és kisebb dombokat működő vulkánok alkották, de a Dél-Alföld alatt is számos, mára már kihűlt vulkán található.

Az Északi-középhegység vulkánjai

A térség nagy része – a Visegrádi-hegység, a Börzsöny, a Cserhát, a Mátra és a Zempléni-hegység is – a belső-kárpáti vulkáni koszorú miocén andezites-riolitos vulkanizmusa révén képződött.

A verpeléti parazitavulkán

A Verpeléten található Vár-hegy igazából egy dombocska, mindössze 58 méter magas. A rajta található várat a 20. század elején lebontották, és kőkitermelésbe kezdtek. Azonban kiderült, hogy a kis dombocska egy épségben megmaradt vulkáni kúp, egy parazitavulkán, amely egy meglévő vulkán oldalából nőtt ki utólagosan. Ez a vulkán nemcsak itthon, hanem egész Európában is különlegességnek számít, ennek köszönhetően 1975 óta védettséget is élvez.

A Balaton-felvidék vulkánjai

A területen az első robbanások 8 millió évvel ezelőtt voltak, utoljára pedig 2,5 millió évvel ezelőtt történt itt kitörés. A környék egyébként vulkánmező volt, ahol mintegy 50 tűzhányó tevékenykedett aktívan.

A Badacsony, a Szent György-hegy, a Csobánc, a Gulács, a Tóti-hegy, a Hegyesd, a Haláp és a Hegyestű tanúskodnak a mai napig a múlt eseményeiről.

A Badacsony is a múlt vulkáni tevékenységeiről tanúskodik.
Fotó: Canva

A Kisalföld vulkánjai

Néhány millió évvel ezelőtt szintén működő vulkánok voltak azok a tanúhegyek, amelyek a Kisalföld lapos térszínéből emelkednek ki. Ezek a Somló, a Ság, a Kis-Somlyó, a Hercseg-hegy, valamint több kisebb domb, mint például a Sitke.

A Dél-Alföld alatti vulkánok

Bár földrajzilag tökéletesen sík vidék, a felszín alatti fiatalnak nevezhető üledékes kőzet alatt akár 6–7 kilométer mély árkok és kiterjedt aljmagaslatok, valamint több millió éve kihűlt vulkánok is húzódnak.  

Nem csak a Földön

Bármilyen hihetetlenül is hangzik, nem csupán a Földön léteznek vulkánok. Az űrvulkánok gyakoriak a különböző bolygókon és a holdakon az egész naprendszerben és még azon túl is.

Vulkánok a Marson: A Vörös Bolygón a Földnél is több vulkáni képződmény található. Ezek közül a legnagyobb és egyben a teljes naprendszer leghatalmasabb vulkánja az Olympos Mons, amely kétszer akkora, mint a Mount Everest, és százszor nagyobb, mint a Föld legnagyobb vulkánja, a Mauna Loa. 26 kilométer magas és 602 kilométer átmérőjű pajzsvulkán. Jelenleg a Mars vulkanikusan inaktív, de lehetséges, hogy a jövőben az aktivitás ismét beindulhat a bolygón.

Vulkánok a Vénuszon: A Földhöz legközelebbi bolygón 1600 főbb vulkán található, és a felszín akár 90%-át is lávaáramlások borítják. Kitörést ugyan még nem láttak rajta, de az itt található vastag kénsavfelhő miatt nehéz az égitest pontos megfigyelése.

Vulkánok a Merkúron: Az itt rögzített képek azt mutatják, hogy a bolygó felszínét vulkáni tevékenyég formálta. A lávafolyások korát egy- és kétmilliárd év közé becsülik.

Vulkánok a holdakon: A naprendszer egyik leginkább vulkanikus égiteste a Jupiter egyik holdja, az Io, de a Jovi-holdon is találunk kriovulkánokat. Ilyen jégvulkánokat figyeltek még meg a Neptunusz Triton nevű holdján, illetve a Szaturnusz Encleadus holdján is.

A legnagyobb vulkánkitörések

A sorrendet több szempont alapján is fel lehetne állítani, például: milyen hosszú ideig tartott a kitörés, mennyi anyag jött ki a vulkánból, mekkora pusztítást végzett a környező területen, vagy éppen mekkora hatással volt az éghajlatra. A számos pusztító kitörés közül íme néhány példa az elmúlt két évszázadból.   

Tambora

Az indonéz Sumbawa szigetén található vulkán 1815. április 10-én tört ki. A vulkáni robbanások erejét kifejező index (VEI) 8-as skáláján 7-esre értékelt kitörés során több mint 40 kilométer magas hamufelhő lövellt ki az égbe, és körülbelül 110 köbkilométernyi vulkáni anyag került a felszínre. A 4300 méter magas hegy teteje beszakadt, a robbanás pedig emellett szökőárat is gerjesztett a térségben. A katasztrófában 10–20 ezer ember veszítette életét, ám az áldozatok száma tovább emelkedett. A kitörés ugyanis súlyos hatással volt az időjárásra is, az eseményt követő időszakban ugyanis szokatlanul hűvös idő köszöntött be, ami miatt nem értek be a termények. Az éhínség és a járványok miatt a kitörést követő évben még vagy 70 ezer ember veszítette életét.

A súlyos vulkánkitörést nemcsak a helyiek szenvedték el, hanem az egész világ. Magyarországon 1815 júniusától kezdve elmaradtak a megszokottól a hőmérsékletek, és az egész 1816-os év különösképpen hideg volt. Télen szokatlanul sok hó esett, ezért árvizekkel és belvizekkel is szembe kellett néznie a lakosságnak.

Krakatau vulkán
A Krakatau
Fotó: Canva

Krakatau

Szintén Indonéziában, Lampung tartományban, Krakatau szigetén történt egy másik gigantikus vulkánkitörés. A VEI-skálán 6-os kitörés már 1883. május 20-án elkezdődött, és augusztus 27-én érte el csúcspontját. A robbanás elpusztította Krakatau és a környező szigetcsoport több mint 70 százalékát, és még közel 5000 kilométerrel távolabb is hallani lehetett. A lökéshullám hétszer kerülte meg a Földet, a kitörés és az azt követő szökőárak hivatalosan 36417 ember halálát okozták.

A kitörést követő évben ismét a megszokottnál hűvösebb időjárás köszöntött be. A Föld átlaghőmérséklete 1,2 °C-kal csökkent, valamint a Dél-Kaliforniát sújtó rekord mennyiségű csapadék is ennek tudható be.

Mount St. Helens

Észak-Amerika egyik legsúlyosabb természeti katasztrófájaként jegyzik a Mt. St. Helens vulkán kitörését. A robbanás 123 év szunnyadás után 1980. május 18-án történt, ám már márciusban több földrengés pattant ki a vulkán alól, ami a vulkanológus szakembereknek aggodalomra adott okot, főleg azért, mert a hegy oldala rohamos ütemben kezdett kitüremkedni. Május elején azonban ismét csendesnek tűnt a vulkán, így a hatóságok feloldották a szigorú korlátozást, és ismét látogatható volt a hegy környéke.

A csodálatos látványú, természeti kincsekben gazdag hegy igazi turistaparadicsomnak számított, így csupán a véletlennek és a vulkanológusok előrelátásának köszönhető, hogy a szerencsétlenség „csak” 57 ember életét oltotta ki. Ha máskor történik a robbanás, akár több ezer ember is meghalhatott volna.

A vulkán egyébként nem felfelé, hanem oldalirányban tört ki, északi oldala teljesen leomlott, a hegy 401 métert veszített a magasságából, és 600 négyzetkilométernyi erdő pusztult el. A VEI-skálán 5-ös erősségű kitörés során a hamufelhő 25 kilométer magasságba lövellt, és mintegy 1 négyzetkilométernyi vulkáni hamu jutott az atmoszférába. Ma új vulkáni kúp alakul a kráter belsejében.

A fenti példákból is látható, hogy a Földön található vulkánok jórésze bizony aktív, és bármikor katasztrófát tudnak okozni. Ezt támasztja alá a mostanában zajló izlandi vulkáni tevékenység is.

Izlandi vulkánok

Izland klasszikus vulkáni sziget, ahol a vulkáni tevékenység ma a déli és a keleti területeken összpontosul. A szigeten 32 aktív vulkán található, melyek közül talán a legtöbb figyelem az 1512 méter magas, 595 kilométer átmérőjű Katlára irányul. Utoljára 1918-ban tört ki, ám 1999 óta aktivitás észlelhető körülötte. A geológusok újabb kitöréstől tartanak, ami megolvasztja majd az alatta fekvő gleccserjeget, kiterjedt áradásokat okozva.

Szintén említésre méltó vulkán az 1491 méter magas Hekla, amely 874 óta több mint 20-szor – utoljára 2000-ben – tört ki. A kitörések közül több pusztító erejű volt.

A leghíresebb vulkán minden bizonnyal az Eyjafjallajökull, amelynek 2010-es kitörése az óriási hamufelhő miatt az európai légtér legnagyobb lezárását okozta a II. világháború óta, ezzel napokra megbénítva a légi közlekedést.

Izlandi vulkán
Vulkánkitörés Izlandon
Fotó: Canva

Vulkánkitörés napjainkban

Az izlandi Reykjanes-félszigeten, Grindavik városától mindössze 4 kilométerre először 2023. december 18-án, majd a településhez még közelebb, csupán 1,5–2 kilométerre január 14-én is kitört egy vulkán. Az utóbbi kitörés alkalmával az egyik lávafolyam 450 méterre közelítette meg a várost, a lakókat azonban mindkét esetben már a kitörést megelőzően értesítették és kitelepítettek.

A tűzhányókban rejlő energia hasznosítása a világ több pontján már realitás. Bár óriási technológiai kihívásnak ígérkezik, egy új felfedezés szerint a mélytengeri vulkánok is hatalmas lehetőséget jelentenek nagy mennyiségű tiszta energia termelésére. Az idei Planet Budapest 2023 Fenntarthatósági Expón bolygónk említett kihívásaira a Your Planet kiállítás keretében keresték a válaszokat.

Kiemelt kép: Canva

search icon