Barnamezős beruházás
Barnamezős beruházás

Barnamezős beruházásról akkor beszélünk, ha a beruházás olyan területen valósul meg, amelyet korábban valamilyen ipari, kereskedelmi vagy honvédelmi célra használtak. A tevékenység befejezése után a területet elhagyták, mely így az enyészetté vált, azonban lehetséges a terület újrahasznosítása.

Barnamezős területek általában városok ipari körzeteiben találhatóak. Ilyenek lehetnek az egykori ipari, gazdasági vagy vasúti területek, illetve az elhagyott katonai laktanyák. Ilyenekként tartják számon a régi lakónegyedekben meglévő egykori vegytisztítókat, benzinkutakat és ezek környékét is. Fontos megjegyezni, hogy nem tartoznak azonban közéjük az erdő- és a mezőgazdasági területek.

Közös jellemzőjük, hogy mind a területek, mind a rajtuk található objektumok használaton kívül vannak, vagy nem használják ki őket. Jórészt leromlott állapotúak és szennyezettek is. Gyakran gondot jelent a tulajdonviszonyok rendezetlensége is. Az ilyen területeken az új használati funkcióhoz szükséges infrastrukturális és funkcionális beruházások tervezése, kivitelezése csak a területek rendbetétele után kezdődhet meg.

Egyes források és publikációk a barnaövezeteket és a rozsdaövezeteket egymás szinonimáiként használják. Azonban akad olyan is, amely eltérő jelentésben alkalmazza a két kifejezést: a rozsdaövezetek olyan barnamezős területeket jelölnek, amelyek felújítása még nem kezdődött meg. Ugyanakkor néhány szerző a rozsdaövezetet a barnamezőt is magába foglaló, nála tehát jóval nagyobb, akár városrészeken is átnyúló területként definiálja.

A barnamezős beruházásoknak jó néhány előnyük van a zöldmezős beruházásokkal szemben. Az egyik fő érv mellettük, hogy közmű-infrastruktúrát és úthálózatot nem kell kiépíteni, mivel ezek már léteznek. A másik jelentős érv, hogy az újrahasznosítás jegyében számos támogatás és forrás igényelhető barnamezős beruházások megvalósításához.

Ha a fenntarthatóságot vesszük alapul, a barnamezős beruházás esetében nem vesznek el újabb területet a természettől, így környezetvédelmi szempontból jóval előnyösebb. Ráadásul a szóban forgó területek megtisztításával javul a környezet állapota is. Az ilyen beruházások gyakran a helyi lakosság érdekeit is szolgálják, mivel hosszú távon a terület és a település felértékelődését eredményezik.

További szócikkek

Kapcsolódó szócikkek

Urbanizáció

Dezurbanizáció

search icon