Húsvét – Mindent az ősrégi, ezerarcú ünnepről
Húsvét – Mindent az ősrégi, ezerarcú ünnepről

A húsvét a kereszténység és a természet újjászületésének ünnepe. A szimbólumokban gazdag húsvétot történelmi, keresztény szempontból, népi szokások tekintetében, gasztronómiai vonatkozásban és programkínálat szempontjából jártuk körbe.

A húsvét kialakulása, szimbólumai és hagyományai

A húsvéti ünnepkör a keresztény egyházakban a húsvét napját megelőző (előkészítő) és követő időszakok összessége hamvazószerdától pünkösdvasárnapig. Az ünnepkör középpontja húsvétvasárnap, Jézus feltámadásnak főünnepe, a legnagyobb keresztény ünnep.

Húsvét a valláson kívül a tavaszvárásnak, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet – a Hold állásának megfelelően – március vagy április hónapban tartanak. A húsvétnak megfeleltethető a szabadság ünnepe is, amely egy korábban kialakult zsidó vallási ünnep. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott ősi pogány termékenységi ünnepekkel is, melyek elemei a feltámadás és az újjászületés. Az ünnepnek napjainkban sokak számára nincs vallási tartalma, inkább szabadban töltött szórakozást jelenti a húsvéti nyúllal és a húsvéti tojással mint szimbólumokkal.

kalács, barka, tojások
Húsvétkor az egész világ ünnepel.

A húsvét név eredete

A húsvét ünnepe a Jézus sivatagi böjtjének emlékére tartott negyvennapos nagyböjt lezárulását jelzi. A katolikus kereszténységben böjtnek nevezett, valójában „húshagyó” táplálkozási időszak után ezen a napon szabad először húst enni. Erre utal a magyar húsvét szó is: a hús magunkhoz vételének első napja.

A húsvétnak mint a tavaszváráshoz kapcsolható zsidó ünnepnek héber neve pészah. A szó kikerülést, elkerülést jelent utalva arra, hogy a halál angyala elkerülte a zsidóknak a bárány vérével megjelölt házait. Innen származik a ritkábban használt angol név, a passover is. A kifejezés az ünnep magyar nevében nem található meg, de Csíkménaságon a húsvéti körmenetet kikerülésnek nevezik. A húsvét név eredete az angol Easter, a német Ostern szóéval együtt keresendő. Őse egy germán istennő, Ostara, a tavasz keleti úrnője, akinek az ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség idején volt. Ostarához kapcsolódik a tojás szimbóluma is.

két bárány
A húsvéti bárány Jézus Krisztust jelképezi.

A keresztény húsvét

A keresztény ünnep az ószövetségi pászka ünnepéből nőtt ki, ennek az előképnek a keresztény tanítás szerinti beteljesedése Jézus Krisztus átmenetele a halálból a feltámadott életbe. Jézust a zsidó húsvét előtt ítélte halálra Poncius Pilátus, nagypénteken keresztre feszítették, és vasárnap hajnalban, feltámadva a halálból, megmutatkozott tanítványainak.

Nagyszombat

Az ünnep központi liturgiája a nagyszombat esti, éjszakai húsvét vigíliája. A hívek ekkor ünneplik a világosság győzelmét a sötétség fölött, az élet győzelmét a bűn és a halál fölött, ekkor egybefonódik a kereszthalál és a feltámadás. A nagyszombat napján szentelt húsvéti gyertya a feltámadott Üdvözítőt a világ világosságaként jelképezi.

gyertyás körmenet
Nagyszombat éjjeli gyertyás körmenet

Húsvétvasárnap

Húsvétvasárnap a keresztény egyházakban ünnepélyes szentmisét és istentiszteleteket tartanak. A pápa a feltámadás napján a római Szent Péter téri ünnepi misén mondja el hagyományos húsvéti üzenetét és Urbi et Orbi (a városhoz, vagyis Rómához és a világhoz intézett) apostoli áldását.

feltámadt Krisztus szobor
A feltámadt Krisztus, Avilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplom
A szerző archívuma

Húsvéthétfő

Az ünnepnek a keresztény egyházban nincs különösebb jelentősége, elsősorban népszokásairól híres. A keresztény népi hagyomány szerint a tojás a belőle kikelő madárral Jézus újjászületését, a piros szín Jézus kiontott vérét jelképezi.

Húsvéti népszokások

A húsvétvasárnapi szertartásnak részét képezte a húsvéti ételek, többek között a bárányhús, a sonka, a kalács, a tojás és a bor megáldása. A szentelés után a hívők siettek haza, mert a néphit szerint a lemaradó még abban az évben meghal, míg a leggyorsabban hazaérő első lesz az aratásban. A szentelt étel maradványainak varázserőt tulajdonítottak: a tojás héját a veteményre szórták, a kotlós fészkébe tették, vagy meghintették vele a vetést, hogy jégverés, üszög kárt ne tegyen benne. Hagyományaink őrzése és továbbadása, a Planet Budapest 2023 fenntarthatósági expón is a kiemelt témák közé tartozott.

piros húsvéti tojások
A tojás a húsvét egyik legfontosabb szimbóluma.

Az egészben főtt tojás a családi összetartást is jelképezi. A magyar néphagyomány szerint a családtagok együtt ették meg a húsvéti tojásokat, hogyha valamikor eltévednének az életben, mindig eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket, és mindig hazataláljanak.

Húsvéthétfői locsolkodás

A naphoz kötődő népszokás a locsolkodás, ezért néhol vízbevető hétfő néven is ismerték ezt a napot. Egykor vidéken a lányokat kúthoz vagy vályúhoz vitték, és vödörrel leöntötték, ez a népszokás ma is, városi környezetben is tovább él. Eredetére nézve a locsolkodás termékenységvarázsló célzatú, illetve a víz tisztító hatására is utal. A locsolásért cserébe a legények piros vagy hímes tojást kapnak a lányoktól.

legények vödrökkel locsolnak egy lányt.
Húsvéthétfőn a leányok nem maradnak szárazon.

A vallási népi hagyomány szerint, amikor Jézus a keresztfán függött, előtte egy asszony egy kosár tojással állt meg imádkozni, és Jézus vére rácseppent a tojásokra. Ezért szokás a húsvéti tojást pirosra festeni. A vallásos magyarázaton túl a piros szín nemcsak a vért, az életet, hanem a szerelmet is jelképezi, ezért a piros tojás szerelmi ajándék, szerelmi szimbólum is lehet húsvétkor. A locsolkodóvers és a kölnivel locsolkodás később terjedt el. Húsvéthétfő a mai napig a fiatal lányok és fiúk mulatságainak egyik legfontosabb alkalma, igazi tavaszünnep, szabadban töltött szórakozással.

kis nyuszi a tojásokkal
Nincs húsvét nyuszi nélkül.

A húsvéti nyúl

A nyúl szintén a termékenység és az élet ciklikus megújulásának a jelképe, de a gyermekeket megajándékozó nyúl meséje csak a 16. századtól terjedt el. Néhány forrás szerint egy félreértés kapcsán került a húsvéti ünnepkör jelképei közé. Egyes német területeken ugyanis gyöngytyúkot ajándékoztak egymásnak az emberek, annak tojásaival együtt. A gyöngytyúk német neve Haselhuhn, rövidebben Hasel. A nyúl németül pedig Hase, így minden bizonnyal innen eredeztethető a jelképpé válása.

csokoládé húsvéti nyúl
A csokoládényúl ma az egyik legnépszerűbb húsvéti édesség.

A húsvéti nyúl mint figura egyúttal a gyermekfolklór része is. A kicsik „hisznek” a húsvéti nyúlban, amely tavasszal, általában húsvétkor titokban ajándékot hoz nekik. A nyuszifigurát a 19. században az üdvözlőlapipar növekedésével hozták kereskedelmi forgalomba, így a nyulak a húsvét népszerű szimbólumává váltak. Az első cukrozott tésztából készült ehető húsvéti nyulak Németországban készültek. A húsvéti nyúl nyugat- és közép-európai hagyomány, így Magyarországon is régi tradíció.

Mikor van húsvét, és hogyan számítják ki az időpontját minden évben?

Jézus feltámadásának időpontja nagy vitát váltott ki a korai kereszténységben, ahol megkülönböztethető egy keleti és egy nyugati álláspont. A húsvéti vitaként ismert konfliktus csak a 8. században oldódott meg véglegesen. Kis-Ázsiában a keresztények ugyanazon a napon tartották a keresztrefeszítés napját, amikor a zsidók a húsvéti áldozatot ünnepelték, vagyis a tavasz első teliholdjának 14. napján, niszán 14-én (zsidó naptár). A feltámadást tehát két nappal később, niszán 16-án tartották meg, függetlenül a hét napjától.

Jézus húsvéti feltámadása a legtöbb templomban megjelenik.

Nyugaton Jézus feltámadását a hét első napján, vasárnap ünnepelték, ezért a húsvétot mindig a niszán hónap 14. napját követő első vasárnapon tartották. Az egyházak egyre inkább a vasárnapi ünneplés mellett döntöttek, és a quartodecimánok (a 14. nap támogatói) kisebbségben maradtak. A niceai zsinat 325-ben elrendelte, hogy a húsvétot a tavaszi napéjegyenlőség (március 21.) utáni első teliholdat követő vasárnapon kell megtartani. A húsvét tehát március 22. és április 25. között bármelyik vasárnapra eshet. A keleti ortodox egyházak kissé eltérő számítást alkalmaznak a Julián-naptár alapján, ezért az ortodox húsvéti ünneplés általában később történik, mint a római katolikus és a protestáns.

Krisztus feltámadt ikon, két angyallal
„Krisztus feltámadt” ikon
A szerző magántulajdona

Húsvét 2024-ben

Húsvét vasárnapját idén március 31-én ünnepeljük. Érdekesség, hogy a katolikus és az ortodox húsvét nem mindig esik egy időpontra. A legnagyobb különbség a két ünnep között maximum 5 hét lehet. Ősi szabály szerint az ortodox egyházban a húsvét nem eshet egybe a zsidó húsvéttal. Ha ugyanakkorra esne a zsidó húsvét, akkor az ortodox keresztények az ünnepet egy héttel későbbre halasztják. Az ortodox keresztények idén május 5-én ünneplik húsvét vasárnapját.

Ünnepi ételek húsvétkor

Húsvéti hagyományaink és ételeink gazdagsága is mutatja, milyen fontos számunkra a feltámadás és az újjászületés ünnepe. Ma Magyarországon húsvétkor szokásosan füstölt sonkát, tojást, fonott kalácsot, egyes régiókban sárgatúrót, szárazkolbászt, valamint különféle édességeket tesznek az asztalra. A főtt, füstölt sonka és a főtt tojás jellemző kiegészítője a torma, a hónapos retek és a zöldhagyma.

kalács, hidegtál, sonka
Húsvéti ünnepi asztal

A régi időkben a húsvéti menü tájegységenként is eltérő lehetett, de általában első fogásként füstölt húsos bableves, bárány- vagy tyúkleves, esetleg káposztaleves volt a jellemző, illetve helyenként kocsonya füstölt húsból. Főételként a legtöbb család főtt sonkát, tojást és kolbászt fogyasztott, valamint bárány– vagy disznósült került az asztalra. Jellemző volt még egyes helyeken a bárányragu és a csirkepaprikás is. Szinte sehol sem hiányozhatott a fonott (márvány)kalács, de édességként jellemző volt még a fánk és a túrós vagy lekváros lepény is, valamint a bejgli.

Sült báránycomb mentamártással, rozmaringgal és fokhagymával.
Sült báránycomb mentamártással, rozmaringgal és fokhagymával

Új kedvencek a húsvéti asztalon

A hagyományos húsvéti ételek mellett az ünnepi menü ma már sokszor hidegtálakból áll, melyeket általában kenyérrel és pékáruval fogyasztanak. Ezek közül a termékek közül érdemes a teljes kiőrlésű lisztből készült különféle magvas, korpás kenyeret, illetve kiflit, zsemlét választani. Az egészségesebb táplálkozás húsvétkor is becsempézhető, ha az ünnepi asztalra friss gyümölcsök és zöldségek kerülnek a kalóriában gazdagabb húsok mellé.

ünnepi hidegtál
Ünnepi hidegtál

Húsvéti édességek

A húsvéti ünnepkör kihagyhatatlan süteménye a kalács, akár kakaós, mazsolás vagy sós változatban. A kuglóf a békeidők romantikáját idézi, és pazarrá varázsolja az ünnepi asztalt, a gyümölcskenyér pedig a kávéhoz és a teához lehet finom édesség. Bár a rácsos sütemények a nagymamák specialitásai, azok a háziasszonyok, akiknek több idejük van, remek húsvéti vendégvárókat készíthetnek, akár egy házi lekvárral elkészített finom linzert.

sós fonott kalács
Húsvéti fonott kalács

A modern idők kihagyhatatlan húsvéti süteménye a répatorta is. Gyors és könnyű elkészíteni, és az sem utolsó szempont, hogy az „egészségesebb” édességek táborához tartozik. Természetesen, mint minden ünnep alkalmával, így húsvétkor is szerepet kapnak a bolti édességek. A csokinyuszi és a csokitojás elmaradhatatlan része az ünnepnek, főként a gyerekek körében.

Húsvéti répatorta

Húsvét különböző országokban és kultúrákban

Azokban az országokban, ahol a kereszténység államvallás, vagy ahol nagyobb lélekszámú keresztény lakosság él, a húsvét gyakran munkaszüneti nap. A húsvét mindig vasárnapra esik, a hétfőt pedig a világ számos országa elismeri munkaszüneti napként. A húsvéti hagyományok kontinensenként és nemzetenként kissé eltérnek. A teljesség igénye nélkül bemutatjuk néhány ország húsvéti szokásait.

fekete színű nyúl csoki tojásokkal
A húsvéti nyúl Németországban vált először az ünnep jelképévé.

Ausztrália

A húsvét Ausztrália legjelentősebb ünnepi időszaka a karácsony mellett, amely keresztény európai hagyományokon alapul. Húsvétkor már javában zajlik az ősz Ausztráliában, a déli féltekén pedig már a tél érkezik, azonban a nyulak és a tojások – éppen úgy, mint nálunk – az ausztrál ünnepségek kellékei is. Húsvétvasárnap a húsvéti nyuszi csokoládétojásokat visz a gyerekeknek, és a tojásvadászat sem maradhat el Ausztrália parkjaiban.

egy kosárnyi színes tojás
A húsvéthétfői tojásvadászat világszerte nagy hagyomány.

Jamaica

A zsemle és a sajt fogyasztása az országban elterjedt szokás, ezért a jamaicai húsvéti zsemle hagyományos ünnepi ételnek számít. A zsemlét, amely fűszeres, és mazsolát is tartalmaz, kenyérsütőben sütik. Régi szokásnak számít az is, hogy húsvétkor a munkáltatók zsemlét és sajtot ajándékoznak az alkalmazottaknak. A jamaicai hagyományok közé tartozik még a fokhagyma padlóra dobása is a húsvéti vacsora során, a jó szerencse megidézőjeként.

Olaszország

A húsvét Olaszországban a nemzet egyik legnagyobb ünnepe. A húsvéti időszak hagyományos olasz ételei közé tartozik az abbacchio, a római konyhára jellemző olasz báránykészítmény, melynek fogyasztása húsvétkor vallási jelentéssel is bír. Az Újszövetség húsvéti báránya a kereszténység számára Isten fia, Jézus Krisztus. A Colomba di Pasqua (húsvéti galamb) hagyományos olasz húsvéti kenyér, a két jól ismert olasz karácsonyi desszert, a panettone és a pandoro húsvéti megfelelője.

Colomba di Pasqua, olasz kereszt alakú húsvéti torta
Colomba di Pasqua, az olasz húsvéti torta

Olasz hagyomány az is, hogy Versiliában a megbocsátás jeleként a tengerészek asszonyai Jézus felé fordulva megcsókolják a földet. Abruzzóban pedig húsvétkor a földművesek szentelt vizet adnak az ételhez. A húsvéti időszak másik fontos itáliai szimbóluma a tűz, különösen Corianóban, ahol húsvét estéjén máglyákat gyújtanak.

Németország

Németország számos részén népszerű húsvéti időtöltés a tojásdobálás. Ebben a „játékban” nincsenek nyertesek vagy vesztesek. A résztvevők egy festett és díszített kemény főtt tojást dobnak el a mezőn olyan messzire, amilyenre csak tudnak. Ez addig ismétlődik, amíg végül a tojás szét nem törik. Ez néha csak meglepően sok dobás után következik be.

fonott kosár-kalács, piros tojások
A húsvéti tojások egyes nemzetek tradícióiban a versenyek és a játékok elengedhetetlen jelképei.

Szomszédjaink húsvéti szokásai

Csehországban és Szlovákiában húsvéthétfőn hagyománya van a verésnek vagy korbácsolásnak. Reggel a férfiak egy kézzel készített speciális ostorral, a húsvéti ostorral verik el a nőket, ezt pomlázkának (csehül) vagy korbáčnak (szlovákul) nevezik; a volt Csehszlovákia, Morvaország és Szlovákia keleti régióiban hideg vizet is öntenek rájuk. A pomlázka vagy korbáč 8, 12 vagy akár 24 marból (fűzfarúdból) áll, hossza általában 0,5 métertől 2 méterig terjed, és a végén színes szalagok díszítik. A verés fájdalmas lehet, de nem célja, hogy szenvedést okozzon.

Egy legenda szerint a nőket ostorral kell elfenekelni, hogy megőrizzék egészségüket, szépségüket és termékenységüket a következő évben. További cél lehet, hogy a férfiak kimutassák vonzalmukat a nők iránt. Hagyományosan az elfenekelt nő egy színes tojást (kraslice) ad a férfinak, „köszönete” jeleként. Egyes régiókban a nők bosszút állhatnak délután vagy másnap, amikor egy vödör hideg vizet önthetnek bármely férfira. A szokás kissé eltér Szlovákiában és Csehországban. Hasonló hagyomány létezett Lengyelországban (ahol Dyngus napnak hívják), de ez ma már alig több egy egész napos vízi küzdelemnél.

legények vödrik le a lányt
A húsvéthétfői locsolkodás több nemzet népi hagyománya.

Húsvéti programok

Hazánkban országszerte tartanak húsvéti programokat. A teljesség igénye nélkül bemutatunk pár érdekes ajánlót, melyekből minden korosztály kiválaszthatja a számára legideálisabb húsvéti szórakozást.

Hollókő

Az immáron négynapos Hollókői Húsvéti Fesztivál a hagyományok és az életöröm ünnepe. Gazdag folklórprogram, palóc gasztronómia, népszokások az elmaradhatatlan locsolkodással, koncertek, családi és gyermekprogramok nyújtanak feledhetetlen élményeket a vendégeknek. 2024. március 29. és április 1. között folyamatos programok várják a bájos ékszerdobozfaluba a látogatókat.

Hóllókői húsvét emberekkel
Húsvét Hollókőn

Húsvét a Skanzenben

Húsvétvasárnap és -hétfőn locsolkodással, hímes tojással, tavaszváró mulatsággal a régi falusi húsvéti ünnepeket kelti életre a Szabadtéri Néprajzi Múzeum a Skanzenben. A húsvéti locsolkodás és a tavaszi mulatságok hangulatát a mosonmagyaróvári Lajta Néptáncegyüttes táncosai elevenítik meg. Ezenkívül kézműves vásár és a gólyalábasok előadása színesíti a rendezvényt. A színpadi programok során húsvéti történeteket és mesét mond Csernik Szende és Gulyás László, de a gyermekek találkozhatnak Paprika Jancsival és a Ládafia Bábszínházzal, a felnőttek pedig a 40 éves Makám zenekar koncertjén ünnepelhetnek.

két kis csibe a tojások körül
Húsvétkor a tojásból kikelő kiscsibe az újjászületést szimbolizálja.

A kézműves foglalkozások középpontjában a hímes tojás áll. Írókázhatnak, tojást berzselhetnek a látogatók, és megcsodálhatják az aprólékos műgonddal készülő patkolt tojásokat is. A rendezvényen készíthetnek textilnyulat és –tyúkot, gyapjúbárányt vagy tojásfülbevalót is. Lesz tojáslabirintus, tikmonynyomozás, húsvéti játszókert, pecsétgyűjtő játék és szagosvíz-bemutató. Az érdeklődők részt vehetnek szakrális programokon is: vasárnap az óbudavári katolikus templomban katolikus, hétfőn a mándi református templomban református istentiszteletet tartanak, a „Négy templom, egy ünnep” címmel pedig vezetett tematikus túra járja körbe a Skanzen templomait.

piros hímes tojások
Kézzel készített hímes tojások

Húsvéti programok Budapesten

Magyar Állami Népi Együttes: Kivirágzott keresztfája – Táncjáték húsvét ünnepére

Március 31. Vasárnap 19:00

A Magyar Állami Népi Együttes húsvét ünnepéhez illeszkedő táncjátéka a különböző felekezetek liturgiájára éppúgy támaszkodik, mint a Kárpát-medence egymástól távol eső vidékeinek ősi, paraszti népszokásaira és énekeire.

Helyszín: MÜPA (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.)

Húsvéti mese – Gyermekprogram

Március 31. Vasárnap 16.30

Nyúlanyó ajándéka, a Madách Színház művészeinek előadása.

Helyszín: Oktogon Dörmögő Dömötör Színház – Batthyány palota

Táncolj Palota! – Húsvéti locsolóbál és táncház a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttessel

Április 1. Hétfő 18.00

Helyszín: Csokonai Rendezvényház Budapest (1153 Budapest, Eötvös utca 64–66.)

locsolkodás
Húsvéthétfő a locsolkodásról, a táncról és a mulatságról szól.

Húsvéthétfő a Magyar Vasúttörténeti Parkban

Április 1. Hétfő – Egész napos családi programok 10 órától 18 óráig

A Park örök kedvenc interaktív programjai: a kerti vasút, a kézi hajtány, a fordítókorongozás, a Csajka sínautó és az 1026-os gőzmozdony. Az eseményen a Vasúttörténeti Park általános jegyárai lesznek érvényben.

Helyszín: 1142 Budapest, Tatai út 95.

Húsvét Mascagnival az Operaházban

Április 1. Hétfő 19.00

Pietro Mascagni egyfelvonásosáért (Parasztbecsület) valósággal megőrült a világ. Ő maga váratlanul robbant be az operaéletbe, és merész, új témát feszegető operája is, amelyet aztán százak utánoztak, s amellyel olyan sikereket aratott, hogy ezeket később egyetlen művével sem tudta túlszárnyalni. Mascagni a verismo egyik fő művét alkotta meg: operájában mindennapi hősöket láthat a közönség, akik saját fékezhetetlen szenvedélyüknek válnak áldozatává. Magával ragadó, érzéki muzsika és feszült dráma.

Műsoron: Pietro Mascagni: Parasztbecsület / Pietro Mascagni: Messa di Gloria

Helyszín: Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy út 22.)

Áldott húsvétot kívánunk minden olvasónknak!

Fotók: Canva, Pixabay, Pinterest, Stock photo, szerzői archívum

search icon